Samfunnsmidler prosjektrapportering

Vi jobber med en ny løsning for rapportering av samfunnsmidler i Teams for tillitsvalgte. Dessverre har arbeidet tatt lenger tid enn antatt. Målet er å forenkle rapporteringen og gjøre den mer relevant. Inntiil ny rapporteringsløsningen er på plass brukes denne løsningen nedenfor. Utsatt rapporteringsfrist for 2020 er 1. februar 2021.

Sist oppdatert: lørdag 27. november 2021