Rekruttering til teknologi- og realfag

Dagens og fremtidens samfunn er helt avhengig av at flere mennesker får teknologisk eller realfaglig kompetanse. En av Teknas viktigste oppgaver er derfor å bidra til at flere unge velger en teknologisk eller realfaglig utdanning.

Vekker barns nysgjerrighet

For å få til dette støtter Tekna flere aktiviteter som vekker barn og unges nysgjerrighet for blant annet programmering, fysikk og kjemi.

Viktig med kompetente lærere

Tekna mener kompetente lærere og rådgivere er helt avgjørende for å lykkes med rekrutteringen. For Tekna er det derfor helt sentralt å jobbe for økt kompetanse blant dem som skal utdanne og gi råd til fremtidens teknologer og realister. 

Lyst til å vite mer om vår teknologi- og realfagssatsing? Les mer i strategi 2015-2018 over.

Dette mener Tekna om høyere utdanning og forskning Tekna mener at universiteter og høyskoler i større grad må ta i bruk mulighetene som digitale og teknologiske løsninger gir for utdanning, forskning og formidling. Tekna mener det er behov for mer samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitutter og offentlig og private virksomheter for å utløse kreativitet, nytenkning og entreprenørskap. .

Dette mener Tekna om høyere utdanning og forskning

Tekna mener at universiteter og høyskoler i større grad må ta i bruk mulighetene som digitale og teknologiske løsninger gir for utdanning, forskning og formidling. Tekna mener det er behov for mer samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitutter og offentlig og private virksomheter for å utløse kreativitet, nytenkning og entreprenørskap.

Vil du vite mer om hva Tekna mener om høyere utdanning og forskning, les mer i Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Sist oppdatert: 29. juni 2016