Rekruttering til teknologi- og realfag

Dagens og fremtidens samfunn er helt avhengig av at flere mennesker får teknologisk eller realfaglig kompetanse. En av Teknas viktigste oppgaver er derfor å bidra til at flere unge velger en teknologisk eller realfaglig utdanning.

Vekker barns nysgjerrighet

For å få til dette støtter Tekna flere aktiviteter som vekker barn og unges nysgjerrighet for blant annet programmering, fysikk og kjemi.

Viktig med kompetente lærere

Tekna mener kompetente lærere og rådgivere er helt avgjørende for å lykkes med rekrutteringen. For Tekna er det derfor helt sentralt å jobbe for økt kompetanse blant dem som skal utdanne og gi råd til fremtidens teknologer og realister. 

Lyst til å vite mer om vår teknologi- og realfagssatsing? Les mer i strategi 2015-2018 over.

Dette mener Tekna om høyere utdanning og forskning

Tekna mener at universiteter og høyskoler i større grad må ta i bruk mulighetene som digitale og teknologiske løsninger gir for utdanning, forskning og formidling. Tekna mener det er behov for mer samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, forskningsinstitutter og offentlig og private virksomheter for å utløse kreativitet, nytenkning og entreprenørskap.

Vil du vite mer om hva Tekna mener om høyere utdanning og forskning, les mer i Teknas politikkdokument om høyere utdanning og forskning

Aktuelt

 • Lær kidsa koding med kodeklubb!

  Lær kidsa koding med kodeklubb!

  Publisert: 14. oktober 2019
  Lær kidsa koding har kodeklubber over hele landet – og Tekna er samarbeidspartner!
 • Bidra til at flere barn og unge blir engasjerte i teknologi og realfag!

  Publisert: 20. september 2019
  I Tekna er det mange muligheter for å engasjere seg. Du kan for eksempel inspirere barn og unge til å velge teknologisk og realfaglig utdanning. Har du lyst til å bruke fritida di på noe meningsfullt og gøy? Og samtidig utvide nettverket ditt? Se filmen, og meld inn din interesse i skjema nederst her!
 • Dette kan være fremtidens apputviklere

  Dette kan være fremtidens apputviklere

  Publisert: 10. mai 2019
  Tekna-medlem og programmeringsentusiast Joachim Haagen Skeie mener at koding er en ferdighet for fremtiden. Derfor har han laget kodeklubben han skulle ønske fantes da han selv var tenåring.
 • Legoroboter og innovasjon? Ja, takk!

  Legoroboter og innovasjon? Ja, takk!

  Publisert: 10. mai 2019
  Vil du engasjere deg i noe nyskapende og lærerikt? Da kan FIRST LEGO League være noe for deg!
 • Snart kommer Skaperfestivalene

  Snart kommer Skaperfestivalene

  Publisert: 08. mai 2019
  Har du en god ide? Liker du å lage ting? Blir du inspirert av andres oppfinnelser?
 • Vil du bli rollemodell?

  Vil du bli rollemodell?

  Publisert: 15. juni 2018
  Tekna samarbeider med Nasjonalt senter for realfagsrekruttering om å rekruttere flere rollemodeller og mentorer. Gjennom begge disse ordningene kan du bidra til at flere barn og unge velger realfaglig utdanning.
Sist oppdatert: 15. april 2020