Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Ingeniorenes hus med Tekna logo på veggen

Aktuelt

Ingeniørenes Hus AS er solgt

1. apr. 2020

Ingeniørenes Hus ble i dag solgt til Nordea Liv Eiendom, etter tidligere vedtak i årsmøtet til Tekna Oslo avdeling.

-Denne avtalen innebærer at Tekna Oslo avdeling fortsetter som leietaker frem til 2025, med opsjon på tre ganger fem års forlengelse, det vil si rett ti å leie frem til 2040, sier Emil Nygaard Nilsen, som er leder av Tekna Oslo avdeling. -Avtalen som er inngått, er gunstig både for Tekna Oslo avdeling og Generalsekretariatet, som jo benytter lokalene på ulike tidspunkt på dagen. Det kan vi nå fortsette med, sier han.

Elementer i avtalen er blant annet:

-Nye leieavtaler for både Tekna Oslo avdeling (Klubben i niende etasje) og Generalsekretariatet (møteromsavdelingen i fjerde etasje) ble inngått, med rett til å leie helt frem til 2040. Tekna Oslo avdeling leier med kun årlig indeksregulering i hele leieperioden.

-Man kan fortsette å kalle bygget Ingeniørenes Hus og ha Tekna-logoen på veggen.

-Man kan ta med seg navnet «Ingeniørenes Hus» hvis man skulle velge å flytte.

-Man har fortrinnsrett på leie av ledige lokaler.

-Det ble raskt klart at konsekvensene av å ikke gå inn i forhandlinger høyst sannsynlig ville bety at huset ble solgt, og da ville Oslo avdeling hatt liten innflytelse på betingelsene. -Derfor er styret i Oslo avdeling fornøyd med at avtalen man kom frem til, sikrer at vi kan benytte oss av bygget, påpeker Emil Nygaard Nielsen.

Historien

Ingeniørenes Hus ble oppført i 1932. Etter å ha drøftet spørsmålet i mange år ble A/S Ingeniørenes Hus etablert etter en tegningsinnbydelse til medlemmene av NIF Kristiania avdeling i 1918. Medlemmene ble senere oppfordret til å selge sine aksjer til lokalavdelingen i Oslo, noe de fleste etter hvert gjorde, slik at kun noen få aksjer måtte inndrives da Tekna Oslo avdeling planla salg i 2011. På dette tidspunktet hadde huset et betydelig oppgraderingsbehov. I 2011 solgte Tekna Oslo avdeling halvparten av aksjene til Eiendomsspar AS, og det ble bl.a. inngått en aksjonæravtale. Bygget ble oppgradert, og har siden blitt drevet av profesjonelle medeiere. I fjor kom det et eksternt tilbud på kjøp av alle aksjene i Ingeniørenes Hus AS. Styret signerte etter lengre overveielser en kjøpsavtale den 26. november 2019, under forutsetning av at avtalen ble godkjent av årsmøtet, noe den ble.

Andre muligheter

Tekna Oslo avdeling har tidligere vært i kontakt med ulike banker for å høre om muligheten for å finansiere kjøp av alle aksjene i Ingeniørenes Hus. Dette er ikke noe som bankene man var i kontakt med, kunne anbefale. Tekna Oslo avdeling har også vært i kontakt med hovedforeningen for eventuelt å selge 50% av aksjene til den. Heller ikke dette var aktuelt.

Overskuddet

Overskuddet fra salget av aksjene i Ingeniørenes Hus AS skal settes til langsiktig forvaltning. Det nedsettes en gruppe bestående av Nikolai Olsen, Lars Otto Grindheim, Terje Hassel, en representant fra styret og en representant fra Tekna Ung. Gruppen legger frem forslag om forvaltning av midlene fra salget på årsmøtet i 2021.

-Det er viktig for Tekna Oslo avdeling fortsatt å kunne være her, for vi er glade i bygget, sier Emil Nygaard Nilsen, som viser til husets rike historie.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer