Valgkomitéen i Tekna Glomfjord

Valgkomitéen i Tekna Glomfjord foreslår kandidater til avdelingens verv og legger forslaget frem for årsmøtet.