Gir råd om hva som må til for å hindre global oppvarming utover 1,5 grader

FNs klimapanel lanserte 8. oktober sin nyeste rapport. Det var klimatoppmøtet i Paris som inviterte FNs klimapanel til å lage rapporten for å gi råd om hvordan Paris-møtets mål om å begrense global oppvarming til maksimalt 1,5 grader kan nås. Her er rapportens hovedkonklusjoner:

  • Temperaturstigningen fra før-industriell tid er nå ca. 1 grad og øker med ca. 0,2 grader per tiår uten ytterligere tiltak. Vi vil da nå 1,5 grader mellom 2030 og 2052.

  • Det er store gevinster å hente for det globale samfunnet på å begrense oppvarmingen til 1,5 grader i stedet for 2,0 grader. Dagens vedtatte utslippsreduksjoner peker mot 3,0 graders oppvarming i 2100, noe som i så fall vil føre til svært store skadevirkninger.

  • Skal vi begrense global oppvarming til 1,5 grader, må globale utslipp reduseres med 40-50% innen 2030 sammenliknet med 2010. Dette er halvannen gang så mye som det landenes fastsatte bidrag i dag vil lede til. Innen 2050 må våre netto CO2-uslipp være null.

  • I sum vil de nødvendige reduksjonene kreve hurtige og dyptgående systemendringer i de fleste sektorer de neste ett til to tiårene.

Mer info om rapporten på Miljødirektoratets hjemmeside.

Publisert: 13. november 2018