Logo og profil

Her finner du Teknas designmanual/profilhåndbok samt logo for nedlasting.

Designmanual 

I designmanualen ser du hvordan Tekna skal fremstå utad. Her beskrives bl.a. korrekt bruk av logoen, og hvilke skrifttyper som skal benyttes. Dokumentet oppdateres jevnlig.

Logo

Hovedlogo

Tekna logo

 

Alternativ variant

Tekna alternativ liggende logo

 

Kontakt markedsrådgiver Marianne Huuse, 93259570 ved spørsmål om logobruk

Sist oppdatert: 8. mars 2016