Nytt hovedstyre

Det ble på Representantskapsmøtet 2015 valgt nytt hovedstyre. Lise Lyngsnes Randeberg ble gjenvalgt som president for to nye år.

Teknas Hovestyre 2015-2017

Randeberg har sittet som president siden 2013, og er nå valgt for to nye år. Dag Waaler ble valgt til visepresident. Øvrige medlemmer av Hovedstyret er Elisabeth Drange (ny), Camilla Bjørn (ny), Bjørn Olav Bakka (gjenvalgt), Marte Øvrum (ny) og Andreas Engeberg (ny).

(Fra venstre Elisabeth Drange, Camilla Bjørn, Bjørn Olav Bakka, Lise Lyngsnes Randeberg, Dag Waaler, Marte Øvrum og Andreas Engeberg)

Publisert: 14. juni 2015