Ny offentlig tjenestepensjon: Dette betyr det for deg

Regjeringen og partene i arbeidslivet har nå kommet fram til en avtale om ny offentlig tjenestepensjon. Her får du svar på viktige spørsmål rundt den nye avtalen.

Akademikerne, LO, YS og Unio har etter lange forhandlinger med regjeringen kommet frem til en avtale om ny offentlig tjenestepensjon. I 2009 ble det bestemt at tjenestepensjonen i offentlig sektor skal levealderjusteres. Uten en pensjonsreform nå ville dette ramme unge arbeidstakere spesielt hardt.

For Akademikerne og Tekna har det vært viktig å få på plass en ordning som gir pensjonsuttelling for alle årene man jobber, og som sikrer de unge arbeidstakerne bedrer vilkår. I tillegg har det vært viktig med gode overgangsordninger for eldre arbeidstakere.

Les spørsmål og svar om avtalen her 

Se typeeksempler her

 

Publisert: 8. mars 2018