Næringsministeren møtte Tekna-tillitsvalgt

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte i dag Rolls-Royce Marine for å diskutere selskapets fremtid i Norge. Teknatillitsvalgt i Rolls-Royce Marine André Stalheim Angelfoss overleverte et brev til ministeren med innspill og erfaringer med det norske FoU-støtteapparatet.

Rolls-Royce Marine har sagt at de vil selge seg ut av sin virksomhet i Norge. Nå jobber Tekna-tillitsvalgte sammen med de andre fagforeningene for at det skal være mest mulig attraktivt for nye eiere å bli i Norge.

-Vi mener bedre rammevilkår for forskningsmidler rettet mot store og komplekse forsknings- og utviklingsprosjekter kan gjøre det mer attraktivt for store virksomheter å investere i forskning og utvikling i Norge. Torbjørn Røe Isaksen har tidligere utfordret oss til å komme med konkrete erfaringer og forslag til tiltak. Dette gjorde vi i dag, sier Teknatillitsvalgt i Rolls-Royce Marine André Stalheim Angelfoss. I tillegg til møter med næringsministeren, har de tillitsvalgte i Rolls-Royce tidligere hatt møter med Mørebenken på Stortinget for å få til en konstruktiv dialog.

- Vi kan selvsagt ikke gripe inn i hvem som blir ny eier. Men vi håper å gi politikerne gode innspill for videre satsing på maritim industri, forskning og utdanning i regionen, sier Angelfoss.

Publisert: 10. april 2018