Gode ledere skaper «den gode følelsen»

Hva har skjedd? Menneskene i teamet virker veldig samkjørte. Du merker det på tonen, på åpenheten og måten du blir tatt i mot på. Hva får dem til å være så stolte og dedikerte?

– Det handler om at de har en leder som tar dem på alvor. En som vet at det er folk som skaper resultater. En som er klar over at lederjobben består i å legge til rette slik at de involverte får gjort sine ting på en best mulig måte. En som sørger for lagånd og teamfølelse, sier Sverre Gjestrum.

Han har tjue års erfaring med å hjelpe ledere og team til å ta ut sitt potensial, og i Teknas regi kjører han blant annet kurset «Hvordan lede uten å være sjef».

Gjestrum poengterer at det å være leder er mer enn å delegere oppgaver og fortelle andre hva de skal gjøre. Som leder skal du holde i alle trådene, du skal sørge for at produktiviteten er oppe, for at mål nås, og for at teamet spiller godt sammen. Du skal ha mot og evner til å ta tak i ting som ikke fungerer og takle personer som setter seg på bakbeina.

Samtidig bør du være en leder folk liker og som de blir motivert til å jobbe av. Det er ingen liten bestilling.

Om du vil lære mer om hvordan du kan bli en god leder, sjekk ut Teknas ledelseskurs: Hvordan lede uten formelt personalansvar.

Situasjonsbevissthet

– Utfordringen ligger i å flytte fokus fra eget hode og egne prestasjoner over til andres hoder og andres prestasjoner. Det er mye å hente på det å lære seg hvordan du kan takle ulike situasjoner og personer, sier Gjestrum.

Et knep er det han kaller for situasjonsbevissthet. Det handler om å kunne observere, tolke og benytte gode verktøy for å få folk til å prestere og trives sammen.

– Det er lederen i en gruppe som skal finne fellesnevnere og skape fokus på felles mål – noe som alle kan identifisere seg med, sier Gjestrum.

– Vedkommende må også passe på at det ikke blir et «giftig» arbeidsmiljø med intern konkurranse, baksnakking og unnasluntring. Vi er tross alt rare som mennesker, og det kan fort utvikle seg til usunne konkurranser på arbeidsplassen.

Gode ledere skaper «den gode følelsen» – ved å virke som en moderator når folk samles, og samtidig snakke med folk én til én, slik at de er sikre på at de blir sett i arbeidet.

– Som leder må du huske på at vi alle liker å bli spurt om hva vi mener, å bli spurt om å gi et råd, eller om hva vi tenker. Da føler vi at vi blir tatt på alvor. Da aksepterer vi også lettere om vi ikke får gjennomslag for alle våre synspunkter, sier Gjestrum.

– Det kan få alvorlige konsekvenser om noen i teamet føler at de blir avvist, og det må en leder være bevisst på.

Les også: 8 råd som gjør deg til en bedre leder

Varsellampe

Gjestrum påpeker at det for mange ledere er fort gjort å glemme nettopp dette i en stresset hverdag, men sier samtidig at om du opplever tilværelsen som leder for altfor stressende, så er det et varsku. Da burde du gå din egen lederstil i sømmene.

– Føler du at du ikke har tid til å lede? Er du en som sitter igjen når alle de andre har gått hjem? Da bør en varsellampe blinke, sier Gjestrum.

– Mange tror de er gode til å delegere, men når de får tilbake jobben de har delegert finner de ut at det slettes ikke er dette de hadde tenkt skulle være resultatet – og de bestemmer seg for å gjøre det selv, slik at de får det slik de vil ha det.

Men tenk over det – har du selv opplevd å stolt vise frem noe du har gjort, for så å oppdage at den andre ikke er fornøyd og overkjører deg?

Dette skaper demotiverte teamarbeidere, som ikke føler verdsatt på arbeidsplassen. Derfor er dette en av de største fellene en leder kan gå i. Gjestrum poengterer at det er viktig å ha tillit til sitt team, og dermed gi dem en trygghet på at de har noe å komme med på arbeidsplassen.

Åtte konkrete tips til hvordan du kan bli en bedre leder finner du her.