Arrangement: Hvor utsatt er din arbeidsplass?

Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna, deltar på Accentures debatt. Steenhuset, Arendal, 15. august, kl 10:30-11:30.

 Den teknologiske utviklingen byr på både muligheter og utfordringer. Selskaper som ikke klarer å endre seg i takt med utviklingene vil tape ut i en konkurranse som stiller stadig høyere krav til kompetanse, kunnskap og innovasjonsevne.

  • Hvor utsatt er bransjen du jobber i?
  • Hva kan ledere, tillitsvalgte og ansatte gjøre for å sikre at virksomheten er konkurransedyktig i et raskt skiftende marked?
  • Er norske bedrifter gode nok til å sikre at de ansatte får utviklet og hevet sin kompetanse slik at man kan henge med i et stadig mer kunnskapsintensivt og globalisert næringsliv?
  • Truer den teknologiske utviklingen den norske modellen og tryggheten i arbeidslivet?
  • Gjør vi nok for å sikre kompetanse innen viktige fagfelt som IKT?

Dette, og mer, skal Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg diskutere med ledere fra Accenture, Ruter AS og Telia under Arendalsuka.

Tid: Onsdag 15/08 10:30-11:30
Sted: Steenhuset, Arendal

Publisert: 10. august 2018