Hva er egen pensjonskonto, og hva betyr det for deg?

Fra januar 2021 vil pensjonen til 1,4 millioner nordmenn automatisk flyttes og samles på en egen pensjonskonto.