Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Landa i gangen

Forhandler: Som tillitsvalgt i TechnipFMC, forhandler Simen Landa lønn for om lag 400 Tekna-medlemmer.

Viktigste verktøyet i verktøykassa

Hvert år gjennomfører Tekna lønnsundersøkelse blant medlemmene. – Lønnsstatistikken som Tekna produserer er det viktigste verktøyet vi tillitsvalgte har når vi forhandler lønn for medlemmene, sier tillitsvalgt i TechnipFMC Simen Landa.

Hva bør jeg egentlig ha i lønn? Ligger jeg over eller under snittet sammenlignet med andre? Blir jeg hengende etter? Hvordan har lønnsutviklingen vært det siste året?

Spørsmål knyttet til lønn er mange, og interessen blant Tekna-medlemmene for lønnsstatistikken er meget stor. Når statistikken legges frem, stormer medlemmene til tekna.no, sjekker egen utvikling i forhold til eksamensår, ser på forskjellen mellom sektorene og vurderer begynnerlønnstallene.

– Statistikken er enormt populær. Trafikken på nettsidene mangedobles den dagen i året statistikken presenteres, og mediene lager alltid store oppslag om lønnsutviklingen til medlemmene. Det mest vanlige søkeordet fra google og inn til Tekna.no er nettopp «lønnsstatistikk», sier Teknas generalsekretær.

Generalsekretæren understreker viktigheten av å ha en god lønnsstatistikk, både for tillitsvalgte og for enkeltmedlemmer.

Statistikken er ingen tariff, men det beste grunnlaget for å vurdere egen lønn, og det viktigste hjelpemiddelet for å oppnå en rimelig lønnsutvikling.

– Lønnsstatistikken er helt avgjørende for at de tillitsvalgte i bedriftsgruppene kan gjøre en tilfredsstillende jobb i lønnsforhandlingene. Vi ser også at en rekke bedriftsledere etterspør statistikken når de skal forhandle lønn med de ansatte, noe som vi ser på som en anerkjennelse til kvaliteten. Statistikken er ingen tariff, men det beste grunnlaget for å vurdere egen lønn, og det viktigste hjelpemiddelet for å oppnå en rimelig lønnsutvikling, sier han.

43 prosent av medlemmene oppgir lønn og arbeidsvilkår som viktigste årsak til at de melder seg inn i Tekna. – Det viser hvor viktig lønnsarbeidet er for medlemmene, og det er derfor vår jobb å sikre at medlemmene har de beste hjelpemidlene tilgjengelig, påpeker han.

Viktig statistikk: – Teknas lønnsstatistikk er en god indikator på Tekna-medlemmers markedspris, sier tillitsvalgt Simen Landa (t.v.), mens HR-manager Arne Henning Rasmussen mener statistikken har flere svakheter.

Indikasjon på din verdi

– For oss tillitsvalgte er lønnsstatistikken et viktig verktøy når vi skal forhandle lønn med ledelsen. Den er lett å forstå, og den inneholder mye data. Statistikken gir en god indikator på hva markedsprisen på Teknas medlemmer er, sier Simen Landa.

Han forhandler årlig lønn for om lag 400 Tekna-medlemmer i oljeservicekjempen TechnipFMC, som har over 3000 ansatte i Norge og 40 000 globalt.
– Vi har en god kjemi med bedriften, selv om vi ikke alltid blir enige. Vi pleier å dele statistikken med ledelsen i forkant av forhandlingene, sier Landa.

HR-manager i Technip Arne Henning Rasmussen forteller at ledelsen i TechnipFMC er godt kjent med statistikken, men at dette bare er et av flere verktøy i forhandlingene med de tillitsvalgte.

– Vi ser på statistikken, men vi henter også inn andre tall som vi kan sammenligne Tekna-statistikken med. Det er viktig, siden vi mener statistikken har enkelte svakheter, blant annet den noe lave svarprosenten i undersøkelsen, sier han.

Simen Landa bruker også statistikken i dialogen med enkeltmedlemmer i Tekna-gruppa. – Vi lager også vår egen interne statistikk, og får flere henvendelser fra medlemmer som lurer på hvordan de ligger an. Jeg opplever at medlemmene er godt kjent med lønnsstatistikken, og ser på den som et viktig medlemsgode. For nyutdannete er det verdifullt å se på begynnerlønnsstatistikken, slik at de har en idé om hvilket lønnsnivå kompetansen er priset til, sier han.