Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Gruppebilder av studenter i Tekna t-skjorter

Tekna kan vise til høy medlemsvekst de siste årene, her representert ved studenter fra NMBU i 2018.

Tidenes medlemsvekst for Tekna

Fjorårets prosentvise vekst i samlede Tekna-medlemmer var den høyeste siden SSBs tall startet i 2002.

Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg er svært godt fornøyd med veksten.

–  Jeg mener Teknas medlemsutvikling gjenspeiler tre utviklingstrekk vi ser i samfunnet og Tekna. For det første var det høy vekst i antall ansatte i Tekna-yrker i fjor, og det har bidratt positivt for medlemsutviklingen. For det andre ser vi en samfunnsutvikling som krever høyere kompetanse fra de ansatte, og stadig flere arbeidsgivere stiller krav om minimum mastergrad ved nyansettelser. I tillegg mener jeg at vi i Tekna har lykkes med å tilpasse oss et arbeidsmarked i endring.

Sterk vekst for mastere

Nye tall fra SSB viser at Tekna var en av flere fagforeninger i Akademikerne med en gunstig medlemsutvikling i fjor. ECONA, Samfunnsviterne, Norsk Lektorlag og Tekna er de fire prosentvise vekstvinnerne for yrkesaktive medlemmer i Akademikerne. De samme fire er også på topp åtte blant alle fagforeninger som har rapportert tall til SSB. Tekna utgjør nå 38,8 prosent av de samlede medlemmene for de ti fagforeningene i Akademikerne.

Teknas prosentvise vekst for yrkesaktive medlemmer var 8,3 prosent. Til sammenligning hadde NITO en vekst på 1,5 prosent for yrkesaktive medlemmer. NITO er fortsatt større enn Tekna for samlede medlemmer, men de to fagforeningene er nå jevnstore for yrkesaktive medlemmer.

Her er satsingsområdene

Randeberg lister opp fem punkter Tekna prioriterer og som hun mener har bidratt positivt til medlemsutviklingen:

 

  • Juridisk bistand til medlemmer og tillitsvalgte
  • Faglig relevante møteplasser og kompetanseutvikling for alle medlemmer
  • Påvirkning av samfunnsutviklingen på områder som er viktige for Tekna-medlemmer
  • Markedsledende bank- og forsikringstjenester
  • Sosiale og faglige møteplasser kombinert med karriere- og kompetanseutvikling for studentmedlemmene. Studentene bidrar til fornyelse ved å utfordre Tekna på å tilpasse seg fremtidens arbeidsmarked

Forventer fortsatt Tekna-vekst

Randeberg vil jobbe for at Tekna fortsatt skal vokse fremover.

–  Teknologi og realfag vil bli stadig viktigere, og virksomhetene etterspør i økende grad slik kompetanse. Skal vi møte utfordringene vi står ovenfor innen helse, klima, energi og samferdsel blir våre medlemmer avgjørende. Dette skal Tekna være med å legge til rette for, sier Randeberg.

Lise Lyngsnes Randeberg
Tekna-president Randeberg mener mye godt arbeid for å bistå medlemmer på en rekke områder avspeiler seg i medlemsutviklingen.