Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Monica Christie står foran møteromet og smiler til kamera

– Ta kontakt med oss i Teknas juridiske kontor hvis du opplever at arbeidsgiver slutter å betale deg lønn, råder advokat Monica Christie.

Når arbeidsgiver slutter å betale lønn

Teknas juridiske kontor opplever en økning av henvendelser fra medlemmer som ikke mottar lønn fra sin arbeidsgiver. Ved konkurs, vil Statens lønnsgarantiordning sikre deg noe lønn, og Tekna kan forskuttere pengene til medlemmer hvis saksbehandlingstiden hos NAV blir lang.

Tenk deg at arbeidsgiver kommer i økonomiske vanskeligheter og slutter å betale deg lønn. Hva gjør du da? Advokat i Tekna, Monica Christie, forteller at Teknas juridiske kontor opplever en økning av henvendelser fra medlemmer som ikke mottar lønn fra sin arbeidsgiver.

– Manglende utbetaling av lønn skyldes som regel at arbeidsgiver har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon. For Teknas medlemmer er det naturligvis svært dramatisk når lønnen uteblir.

En statlig lønnsgarantiordning skal sikre at arbeidstakere får utbetalt blant annet lønn og feriepenger når arbeidsgiver ikke selv kan betale. En forutsetning for utbetaling over garantien er at det åpnes konkurs i virksomheten.

– Arbeidsgiver vil kunne ha plikt til å begjære oppbud, altså å slå seg selv konkurs, dersom virksomheten er insolvent. En virksomhet er insolvent når arbeidsgiver ikke kan oppfylle forpliktelsene sine etter hvert som de forfaller til betaling og arbeidsgivers forpliktelser overstiger verdien av aktiva, forklarer Monica Christie.

Du kan begjære arbeidsgiver konkurs

– Også en arbeidstaker kan begjære selskapet konkurs. En slik prosess kan være komplisert og vi anbefaler derfor at du tar kontakt med oss hvis du ikke mottar lønn. Vi vil da kunne veilede deg i inndrivelsesprosessen. Dersom det blir nødvendig så kan vi også begjære selskapet konkurs på dine vegne. Vår bistand er gratis for medlemmer, understreker Christie.

Hun minner om at det er viktig at du som ansatt sørger for å inndrive ditt eget krav overfor arbeidsgiver. – Selv om andre kreditorer har startet en konkursprosess mot arbeidsgiver så kan du ikke være sikker på at det blir åpnet konkurs. Det er ikke uvanlig at arbeidsgiver betaler krav underveis i prosessen nettopp for å unngå konkursåpning.

– Det er også viktig at du ikke venter for lenge med å starte inndrivelse av kravet. For å kunne få dekket lønnskrav over lønnsgarantiordningen må kravet ikke ha betalingsforfall lenger tilbake enn 12 måneder før konkursbegjæringen har kommet inn til tingretten. Her er det viktig å være klar over at en konkursprosess kan ta flere måneder.

Lønnsgarantiordningen

Det maksimale beløpet en ansatt kan få dekket over lønnsgarantiordningen er begrenset til 2 ganger folketrygdens grunnbeløp, som pr i dag utgjør til sammen kr 199 716 kroner.

– Dersom du er ansatt og også er aksjonær i selskapet kan du bli unntatt fra dekning over lønnsgarantiordningen. Dette gjelder aksjeeiere med minst 20 % eierandel i virksomheten. Dersom du kan sannsynliggjøre at du ikke har hatt vesentlig innflytelse over virksomhetens drift kan du likevel være berettiget dekning.

Vær obs på reiseutgifter

– Videre er det viktig å være oppmerksom på at lønnsgarantiordningen ikke dekker utgifter som den ansatte har lagt ut for arbeidsgiver, som for eksempel reiseutgifter. Mange av våre medlemmer betaler slike utgifter av egen lomme og får deretter refundert beløpet av arbeidsgiver etter mottatt reiseregning, sier Monica Christie.

Hun råder deg derfor til ikke å legge ut for større beløp, men i stedet kreve reiseforskudd som betingelse for å reise dersom du vet at arbeidsgiver er kommet i en økonomisk vanskelig situasjon.

Tekna forskutterer lønnsgarantimidler

Det er NAV som administrerer lønnsgarantiordningen og foretar utbetaling etter at bostyrer har godkjent kravene i konkursboet og sendt disse over til NAV. – Saksbehandlingstiden hos NAV kan være lang og Tekna tilbyr derfor å forskuttere pengene til våre medlemmer. Dette betyr at straks kravet ditt er godkjent av bostyrer så vil Tekna kunne utbetale beløpet til deg direkte.