Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
 Soldater i Little Norway

VIKTIG ROLLE: Totalt i løpet av krigen ble over 3000 norske flysoldater av alle kategorier (flygere, navigatører, mekanikere m.m.) utdannet i Little Norway.(Foto:Forsvarsmuseets Billedarkiv)

N.I.F. Toronto avdeling: -Vi er ingeniører, ikke militære

Den annen verdenskrig brakte mange norske NTH-ingeniører til Canada. Her dannet de sin egen lokalavdeling av Den Norske Ingeniørforening på flybasen «Little Norway», N.I.F. Toronto avdeling.(Foto:www.digitaltmuseum.no)

Da kampene i Sør-Norge opphørte i 1940, fikk kaptein Bjarne Øen, som fungerte som sjef for Hærens flyvåpen, en tredelt ordre av general Otto Ruge:

 

  • bring utdannet flypersonell til Storbritannia,
  • få britene til å hjelpe til med fly for å opprette norske skvadroner med dette personellet
  • sett disse skvadronene inn i kampene i Nord-Norge.

En uke senere reiste Øen med en fiskeskøyte til Lerwick på Shetland med 16 mann. Et forsøk noen dager tidligere hadde endt med at de måtte snu etter å ha blitt angrepet av tyske fly. Noen dager senere reiste en polsk troppetransport mot Skottland med 19 mann. Båten ble senket, og en norsk flyger og flere britiske soldater omkom. De overlevende reiste senere med et annet polsk fartøy, og etter ankomst i Glasgow meldte de seg for Øen. Så, den 7. juni 1940, reiste HMS Devonshire fra Tromsø med konge, kronprins, regjering og 24 mann fra flyvåpnene til Storbritannia.

I tillegg til disse mannskapene, hadde en rekke andre flygere kommet til Storbritannia på egen hånd. Blant annet hadde flygere fra Marinens flyvåpen fløyet de norske Heinkel-flyene over Nordsjøen.

Avtale med Canada

Den norske eksilregjeringen i London undertegnet i juli 1940 en avtale med kanadiske myndigheter om å få opprette treningsleiren for å utdanne norske flygere og bakkemannskaper, og Toronto Island Airport ble stilt til disposisjon. Flymateriellet som ble benyttet, var bestilt i USA vinteren og våren 1940. Etter hvert som flyene var leveringsklare, ble de sendt til Toronto.

Legendarisk NTH-ingeniør

NTH-INGENIØR OG KRIGSHELT: «Sevi» Bulukin var en av de første flygerne som kom til Toronto, og han var sentral i oppbyggingen av «Little Norway». I 1948 ble han utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavsordenen (Foto: Jan Bulukin).

En av de første som kom til Toronto og var med på å lede oppbyggingen av «Little Norway», var den senere så legendariske NTH-ingeniøren «Sevi» Bulukin, som blant annet var utdannet fra Hærens Flyveskole og hadde vært svært aktiv i seilflymiljøet ved NTH. Han var en av flygerne som ble evakuert sammen med kongen og regjeringen i HMS Devonshire.

Les mer om "Sevi" Bulukin her.

Totalt i løpet av krigen ble over 3000 norske flysoldater av alle kategorier (flygere, navigatører, mekanikere m.m.) utdannet i Little Norway.

Ingeniører, ikke militære

N.I.F. Toronto avdeling ble dannet den 22. september 1942, og besto hovedsakelig av nyutdannete NTH-ingeniører, eller NTH-studenter som hadde avbrutt studiene for å melde seg til tjeneste ved «Little Norway». Den omfattet ingeniører av alle militære grader innenfor flyvåpenet. -For å understreke at vi var medlemmer i egenskap av å være ingeniører og ikke i egenskap av å være militære, valgte vi den sivile ingeniør Trygve Vold, Toronto, til foreningens formann, heter det i ingeniør Arne B. Holts historikk om foreningen.

Avdelingen hadde 26 medlemmer, men det var sjelden mer enn 12-14 personer samtidig i Toronto; de øvrige var på oppdrag blant annet på Island, i Skottland og i England.

To reservister

Flybasen fikk bistand fra to norske sivilister under hele driftsperioden; den ene av dem var ingeniør Georg Unger-Vetlesen, som ble innrullert som «Reservist nr. 1». Han bidro med betydelige økonomiske midler, blant annet til produksjon av storfilmen «Norway in Revolt» og frimerkeutgivelsen med «Little Norway», og stilte også sitt kontor i New York til rådighet.

FRIMERKEUTGIVELSE: Ingeniør Georg Unger-Vetlesen var sentral i forbindelse med utgivelsen av «Little Norway»-frimerket i 1942.

«Reservist nr 2» var Leif Lind Pettersen, norsk konsul i Guatemala, hvor han også eide en større kaffeplantasje. På grunn av sin alder og stilling for øvrig fikk han ikke delta i krigsoperasjonene, men leverte blant annet gratis kaffe (!) til leiren under hele krigen.

Mange falne

Mange nyutdannete NTH-ingeniører eller studenter med tilknytning til «Little Norway» i Toronto falt for sitt land i løpet av krigen, enten under flytrening eller under kamper over Den britiske kanal, Nordsjøen, Island, Frankrike og Norge.

Avdelingen ble oppløst

N.I.F. Toronto avdeling ble oppløst i 1945, da de gjenlevende medlemmene spredtes for alle vinder; noen dro hjem, mens andre dro dit deres arbeid tilfeldigvis førte dem, som det heter i en samtidig beretning.

 Kilder:

  • Holdningskamp og motstandsvilje – NTH under krigen 1940-45, Tapir Forlag 1995
  • Ole Reistad – «The Spirit of Little Norway», Atheneum Forlag 1986
  • Beretningen «N.I.F. i krigsårene» skrevet av foreningens daværende generalsekretær Bjarne Bassøe (1948)
  • Wikipedia