Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Caroline Singam i labor foran laptop

Caroline Singam har masterutdanning i biomedisin fra Universitetet i Bergen.

MIN FØRSTE JOBB: Eggende møte med arbeidslivet

Egg står sentralt i jobben til Tekna-medlem Caroline Sørensen Singam (25). I sin første faste jobb etter endt utdanning, knuser hun egg – noen dager opptil 600 stk. I eggeplommene leter biomedisineren etter antistoffer som igjen brukes til å produsere tester til bruk i helsevesenet for å stille diagnoser.

Da Caroline Sørensen Singam var ferdig med masterutdanningen i biomedisin ved Universitetet i Bergen, hadde hun allerede et etablert forhold til bedriften der hun begynte i fast jobb i august.

Navn:Caroline Sørensen Singam
Alder: 25
Utdanning: Bachelor i molekylærbiologi fra Universitetet i Agder. Master i biomedisin fra Universitetet i Bergen.
Stilling: Produksjonsingeniør
Arbeidssted: Gentian AS i Moss.

Nervøs første dag

– For meg var ikke overgangen fra student- til jobbtilværelsen så stor, fordi jeg hadde hatt sommerjobb i Gentian AS i Moss to år på rad. Men jeg husker jeg var veldig nervøs den første dagen i sommerjobben. Jeg beregnet ekstra god tid, og satt nok i bilen en halvtime før jeg gikk inn.

Når Tekna Magasinet treffer Caroline i råvareavdelingen i Gentian i Moss, kan hun se tilbake på litt over et halvår i fast jobb i bedriften, en bedrift som driver både med forskning, utvikling og produksjon og er i sterk vekst etter starten i 2002. Bedriften lager immunanalyser som måler ulike biomarkører i serum, plasma og urin. Ved bruk av dem kan helsepersonell bestemme hvilken diagnose pasienter har – både mennesker og dyr. Eksempelvis hvis du er hos legen og det blir tatt en blodprøve av deg, som sendes til et laboratorium, så brukes kanskje produktene fra Gentian til å måle hvor mye Cystatin C-proteiner det er i blodet ditt. Er det over eller under et visst nivå, kan det fastslås i hvilken grad nyrene dine fungerer.

– Jeg har helt fra ungdomsskoletiden i Tønsberg vært interessert i biologi, så utdanningsvalget falt ganske naturlig. I tillegg ble jeg inspirert av moren til kjæresten min som jobbet som bioingeniør på et sykehus. Ganske tidlig i bachelor-studiet i Kristiansand valgte jeg retning molekylær biologi, noe som jeg ønsket å gå videre med på masterstudiet i Bergen. Selve masteroppgaven som handlet om effekten ulike medikamenter har på kreft i munnhulen, tok jeg på Haukeland Universitet sykehus.

Caroline Singam med verneutstyr jobber i labor
Laboratoriearbeid hører naturlig med i jobben som produksjonsingeniør.

Savnet kontakt med næringslivet

– Det jeg savnet mest under studiene, var samarbeid mellom utdanningsinstitusjonen og biotek-firmaer. Veldig mange av oss studenter visste svært lite om hvilke jobbmuligheter som fantes. Noen gikk ikke videre etter bachelorutdanningen fordi de ikke trodde det ville være jobber til dem innen biologi/biotekfagene.

Caroline er fornøyd med det faglige innholdet i studiene.

– All den teoretiske kunnskapsformidlingen innen molekylærbiologi og biomedisin var veldig bra. Små klasser både i Kristiansand og i Bergen gjorde at vi fikk god kontakt med foreleserne. Det jeg ikke lærte så mye om var diagnostikk, men det har jeg til gjengjeld lært veldig mye om gjennom jobben.

På omvisningen i Moss får vi både se eggknekkemaskinen som kan knekke og skille 3200 egg i timen, laboratorier og hvordan Caroline og hennes kollegaer tester produktene sine på instrumenter i samme typer analysemaskiner som brukes på sykehus og ulike laboratorier. – Noe av det unike med Gentians produkter er at «kit»-ene med reagenser ikke er instrumentavhengig, men passer til maskiner fra ulike produsenter.

Caroline Singam står i labor og smiler til kamera
Caroline Singam har masterutdanning i biomedisin fra Universitetet i Bergen.
Nærbilde av reagensglass med prøver i en maskin
Tester: Her testes det at «kit»-ene med reagenser ikke er instrumentavhengig, men passer til maskiner fra ulike produsenter.

Egg bedre enn kaniner

– Noe jeg også er veldig stolt av er den humane måten vi fremstiller antistoffer på. En kjent fremstillingsmetode av antistoffer er ved utvinning fra blodet til vaksinerte dyr, som for eksempel kanin og geit, disse må da oftest bøte med livet. Hos oss utvinnes antistoffene fra hønseegg som er vaksinert for at de skal danne antistoffer fra sitt immunforsvar.

Antistoffene overføres naturlig til eggene, og det er dem vi bruker. Vi isolerer ut antistoffer som er spesifikke proteiner som finnes i eggeplommene. Hønene er vanlige verpehøner fra en gård i Akershus. Der drives også normal eggproduksjon, men våre høner er samlet i en egen forsøksavdeling på gården.

– Det er godt å tenke på at jeg gjennom jobben er med på å redde liv. Om ti år håper jeg fortsatt på at jeg er i Gentian, at vi har enda flere produkter enn nå og at vi fortsatt er i vekst, sier Caroline Singam. 

Send åpne søknader

Hun har et klart råd til studenter som søkersommerjobb eller fast jobb.

– Være veldig aktiv selv! Ikke bare svar på stillingsannonser, men finn ut hvilke bedrifter som kan være aktuelle og send åpne søknader, som du følger opp med å ta kontakt hvis du ikke hører noe fra dem.