Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Karoline Nielsen Helleland

Karoline Nielsen Helleland jobber med by- og regionplanlegging i Asplan Viak i Sandvika i Bærum.

Drømmestart for kartglade Karoline

Med masterutdanning fra «sykkelbyen» København fikk Karoline Nielsen Helleland jobb på rekordtid. I Asplan Viak jobber hun blant annet med trafikkanalyser, og trives aller best når hun kan kombinere det med sin store interesse for kart og sykkel.

Les også: Biomedisiner Caroline Singams møte med arbeidslivet
Les også om: Elias Molands møte med arbeidslivet i Deloitte.
Les også: Jon Martin Haalandsmøte med arbeidslivet i Raufoss Technology

Navn: Karoline Nielsen Helleland
Alder: 26 år
Utdanning: Bachelor i Landskapsingeniør fra NMBU og Master i «Sustainable Cities» fra Aalborg Universitet avdeling København.
Stilling: Sivilingeniør
Arbeidssted: Asplan Viak AS.

– En dag i fjor hadde jeg faktisk lunsjmøte med en kollega i kajakk, forteller Karoline Nielsen Helleland (26). Kontorbygget hun jobber i, ligger fantastisk til med strandlinje og egen brygge på Kjørbo i Sandvika i Bærum. Hun skynder seg å fortelle at møtet dreide seg om en sosial happening, og at arbeidsmøtene foregår inne i Powerhouse Kjørbo. Med masterutdanning i Sustainable Cities fra København, passer det henne utmerket å jobbe i et plussenergihus. Med solceller på taket og andre smarte energiløsninger leverer bygget faktisk strøm i sommerhalvåret.

Karoline Nielsen Helleland ser ut vindu og smiler
– Tekna har vært en god støttespiller for meg i studietiden, sier Karoline som mener det lettet overgangen fra studier til arbeidsliv. Gjennom forskjellige verv i Tekna Student koblet hun av med organisasjonsarbeid, arrangerte faglige og sosiale arrangementer og drev med studentpolitikk.

Plutselig jobb

– Jeg skjønte ikke helt hva som hadde skjedd da jeg fikk tilbudet i juni i fjor. Karoline var sent ut med å søke jobb – fant lite som fristet. Samtidig følte hun at masteroppgaven ved Aalborg Universitet, avdeling København, var viktig for søkeprosessen, så hun konsentrerte seg om den. Gjennom forskjellige verv i Tekna Student skaffet hun seg dessuten et faglig nettverk som lettet overgangen fra studie til arbeidsliv. På våren før hun var ferdig med studiene sendte hun åpne søknader blant annet til Asplan Viak. Masteroppgaven ble levert, og dagen før hun skulle forsvare den muntlig, hadde hun Skype-intervju med Asplan. – Etter muntlig forsvaring og avslutningsseremoni, dro jeg til Oslo for annen gangs intervju. Plutselig hadde jeg jobb, og før jeg visste ordet av det bodde jeg i en ny by. Det var en drømmesituasjon, forteller Karoline.

Karoline begynte i jobben i august i fjor. – Det første halvåret har vært lærerikt med en bratt læringskurve. Hun jobber på avdeling Plan, med trafikk og mobilitet, men får også prosjekter innenfor andre planfag. – Det har vært mye å sette seg inn i, blant annet norsk regelverk og forskjellige reguleringsplaner og strategier. Den aller første oppgaven husker jeg godt. Det var å finne innhold til en presentasjon som min leder skulle ha innlegg om på Smart Mobility-konferansen. Så da var det Big Data, Intelligente transportsystemer, Mobility as a service, Internet of Things som ble gjort research på.

Nærbilde av en laptop med kart på skjermen
Karoline elsker å jobbe med kart – en interesse hun har hatt helt fra barnsbein av.

Trafikkanalyser

– Gruppen min jobber med transport, trafikk og mobilitet. Det innebærer en del analyser og utredninger på tidligfase stadium. Jeg har fått arbeide med trafikkanalyser og utredninger i Oslo, utført trafikktellinger for å kartlegge dagens trafikksituasjon, for så å gjøre kapasitetsberegninger av trafikkryss. Karoline har også jobbet med sykkelplanlegging, arrangert workshop, kartlegging og bruk av geografiske informasjonssystemer (GIS). Ett prosjekt er i Vestfold fylkeskommune hvor det kartlegges for fritidssykling. Hun har også skrevet tilbud på prosjekter. – Det har vært en veldig fin oppgave å begynne med, for det gir en forståelse for forskjellige metoder og av hva prosjekter kan inneholde av ulike fag.

Nylig har hun også blitt med som Dokumentkontroller, for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16. Prosjektet er en del av InterCity-satsingen, og er det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge.

Interesse for sykkel og kart

– Når jeg får jobbe med sykkel og kart, trives jeg best! Interesse for geografi, geologi, og kart har jeg hatt siden jeg var liten. Det gikk i kart og kompass på fjellet, og når vi var i storbyen, var det city map som gjaldt. Da var det å ringe rundt stedene vi skulle besøke og tegne opp ruten fra sted til sted.
I København syklet jeg året rundt uansett vær. Jeg tok kun kollektiv når jeg skulle ta metroen til Kastrup lufthavn. – Her i Norge er det litt verre å sykle om vinteren – det savner jeg fra København.

– Det beste med jobben er kollegaer som er så engasjerte og flinke! Det smitter skikkelig og bidrar til et bra felleskap sosialt og faglig. Jeg har mye frihet og får mye ansvar til å prøve meg på forskjellige oppgaver. Da jeg begynte fikk jeg tildelt en fadder og var med i «Ung i Asplan»-gruppen der vi gjør mye sosialt sammen.

Karoline Nielsen Helleland holder et stor papirkart mens hun står utendørs i snøen
Det er ikke slutt på papir riktig ennå for de som driver med by- og reigonplanlegging. Når bare snøen forsvinner, gleder Karoline seg til å kunne ta lunsjen ute i de fantastiske omgivelsene med strandlinje og egen brygge mot Oslofjorden.

Studerte bærekraft i København

At Karoline valgte bachelor i Landskapsingeniør ved NMBU, var litt tilfeldig. – Jeg vurderte også by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur eller arkitektstudier. Det var en veldig «grønn» linje, og det endte med at jeg tok mange valgfag som GIS, andre tekniske fag og prosjektfag. Masterstudiet var ikke så tilfeldig. Det sto mellom By- og regionplanlegging ved NMBU, Fysisk planlegging ved NTNU eller det internasjonale studiet Sustainable Cities ved Aalborg Universitet, avdeling København.

København fristet ekstra i og med at Karolines far er dansk, og hun hadde familie i byen. – Jeg angrer ikke på valget i det hele tatt. Masterstudiet var veldig fremtidsrettet med mye fokus på bærekraftig bruk av transport, vann, avfall og energi, hver for seg og i et komplekst bysystem. Vi hadde mange prosjektfag, og fikk virkelige problemstillinger fra København kommune og fra private selskaper. Mange av professorene som foreleste var også involvert i virkelige prosjekter. Det første studieåret var veldig krevende med mye teori, og alt gikk på engelsk. I klassen var det folk fra mange ulike land. Jeg hadde også et utvekslingsopphold til Brisbane i Australia, der jeg tok en del klima- og miljøfag. Det ga meg enda mer internasjonal erfaring.

Anbefaler utveksling

– Før jeg dro tilbake til København for å skrive masteroppgave, reiste jeg rundt i Australia, Indonesia og Asia. Ved å reise får man virkelig øynene opp og lærer om forskjellige bysystemer, kulturer og hvilke problemer de forskjellige landene har. Jeg var innom en del landsbyer, og blant storbyene besøkte jeg Sydney, Kuala Lumpur, Singapore og Hong Kong. Jeg anbefaler virkelig folk å dra på utveksling, gjerne flere steder, sier Karoline.

Sykkeldata som et planleggingsverktøy

Da Karoline skulle skrive masteroppgave, gikk hun sammen med en annen student i gang med å se på forskjellige metoder på hvordan sykkeldata ble behandlet og benyttet til bruk for byplanlegging. De hadde skaffet seg tilgang på sykkeldata for København i april 2017 fra Strava Metro til forskningsbruk i masteroppgaven. De utførte også et eget forsøk på ti frivillige Københavnere som sporet alle sine sykkelruter med Strava mobilappen i en uke. Sykkelrutene ble analysert og ble avsluttet med dybdeintervjuer for dypere forståelse av deltagernes sykkelatferd og hva kvalitative og kvantitative sykkeldata gir svar på og hva som uteblir.

– Hittil har kartlegging av syklister (store sykkeldata) vært fraværende i gjennomføringen av intelligente transportsystemer i byer. Hun vet at København kommune arbeider videre med å utvikle dette i dag, da det er flere som sykler enn kjører bil og kollektiv i København. Sanntidsdata koblet opp mot geografiske data er fremtiden for smarte byer, mener Karoline!

Om 10 år håper hun å være med på utviklingen av smarte og bærekraftige byer, kanskje jeg skal starte opp et Asplan Viak kontor i København, det hadde vært «sjovt»!