Mange kutter sommerjobber, men Norconsult tar imot 86 studenter: - Jeg er glad de tar ansvar

Etter at koranapandemien slo til, har mange studenter opplevd å miste sommerjobben. Tawab Fidai (23) og Ingrid Aas Myhr (25) var lenge usikre på hva s...