Ukas Tekna-medlem: – Jeg var ekspertvitne i høyesterett i Skottland

– Jeg kan huske at jeg satt i venterommet i over 7 timer i påvente av å bli kalt inn i rettssalen.