Lønnsoppgjøret

Forhandlingsdatoer, krav og resultater

Tekna har avtaler som gir oss rett til å forhandle lønn for medlemmene. I stat og kommune forhandler Tekna gjennom Akademikerne.

Lønnsforhandlinger for medlemmer

Det er Teknas tillitsvalgte som forhandler lønnen på vegne av medlemmer i den lokale Tekna-gruppen i din virksomhet. Du blir automatisk innmeldt i gruppen hos den arbeidsgiveren du har oppgitt til Tekna. Derfor er det viktig at du gir beskjed til Tekna ved bytte av arbeidsgiver.

Forhandlingene skjer som oftest i juni-august for privat sektor, mens offentlig sektors lokale forhandlinger går av stabelen september-oktober. Din tillitsvalgte vil gi deg informasjon om de lokale forhandlingene hos dere når det er aktuelt.

I noen virksomheter finnes det ikke lokal Tekna-gruppe eller Tekna-tillitsvalgt. I så fall kan du kontakte sekretariatet for råd og innspill før lønnsoppgjøret på din arbeidsplass. Hvis du vil bidra til å starte en gruppe i din virksomhet, hjelper vi deg gjerne med det.

Teknas årlige tariffkonferanser gir tillitsvalgte viktig informasjon før lønnsforhandlingene. Konferansene arrangeres over hele landet i april-juni. Se Tillitsvalgtnettet for mer informasjon og påmelding.

Aktuelt

 • Enighet i staten

  Enighet i staten

  - Vi har tatt enda et skritt mot et moderne lønnssystem. Vi er veldig fornøyd med at all lønn skal fordeles lokalt i den enkelte virksomhet, og at den utdaterte lønnstabellen nå fjernes, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.
 • Brudd i Oslo kommune

  Brudd i Oslo kommune

  -Byrådet ønsker å gjøre Oslo til en «smart og innovativ» by. Dette målet vil de aldri nå dersom de holder fast ved landets mest utdaterte lønnspolitikk, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.
 • Enighet mellom Akademikerne kommune og KS

  Enighet mellom Akademikerne kommune og KS

  Torsdag 27.april kom Akademikerne til enighet med KS i kommunesektoren i de sentrale forhandlingene som berører medlemmer som omfattes av Hovedtariffavtalens kapittel 4. Lektorene får en samlet lønnsvekst på 2,4 prosent i årets oppgjør. Store deler av midlene vil fordeles lokalt.
 • Forventer at staten følger opp

  Forventer at staten følger opp

  - Moderniseringen av tariffavtalen må fullføres i år. Det er viktig for at staten skal fortsette å være en attraktiv arbeidsplass, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.
Sist oppdatert: 18. mai 2017