Begynnerlønn for Tekna-medlemmer

Gjennomsnittlig startlønn for nyutdannede Tekna-medlemmer i privat, statlig og kommunal sektor.

Tekna utarbeider hvert år en begynnerlønnsanbefaling.  Som studentmedlem av Tekna får du tilgang til denne. Mange oppfatter dette som et viktig hjelpemiddel når man er i en jobbsøkerfase, eller skal forhandle om lønns- og arbeidsvilkår til sin første jobb.

Som studentmedlem eller medlem i Tekna kan du kontakte de lokale tillitsvalgte i den virksomheten, etaten eller kommunen hvor du er interessert i jobb, for å få nærmere opplysninger om de lokale forholdene.

Se nærmere informasjon om medlemfordeler her.

Sist oppdatert: 10. desember 2018