Jeg har fått tilbud om jobb i en annen virksomhet. Hva kan jeg forvente i lønnstilbud?

Når du får tilbud om ny jobb er du i en forhandlingsposisjon. Det betyr rett og slett at arbeidsgiver ønsker deg med på laget!

Dette er et godt utgangspunkt for lønnsforhandling og også en av de få gangene man får anledning til å forhandle sin egen lønn. Ikke la sjansen gå fra deg!

Hva bør du tenke på?

Det viktigste er at lønnen din skal opp!  Men hvor mye? Jobbskifte er den faktoren som gir størst lønnsmessig utslag.  Økt ansvar og nye oppgaver skal gi høyere lønn. Hvis du bytter jobb fra offentlig til privat sektor bør som regel lønnskravet ditt være en del høyere – og omvendt.

Husk å sjekke lønnsstatistikken vår.  Bruk din nåværende lønn som utgangspunkt for forhandlingene. Gjennomsnitt er som regel et greit referansepunkt.  Det er vanlig at ansatte som utfører tilnærmet like oppgaver også er noenlunde likt plassert lønnsmessig – justert for erfaring og fartstid.  Det er derfor greit å vite litt om lønnsnivået til de andre som du kanskje skal jobbe sammen med.  Hvis det er en tillitsvalgt i virksomheten kan han eller hun hjelpe deg med å finne ut av det.

Snakk med sjefen

Det er sjelden at arbeidsgiver gir et tilbud som er altfor lavt. Arbeidsgiver vil gjerne at folk skal trives på jobb og at ansatte opplever at de blir rettferdig behandlet. Ofte har de likevel litt å gå på.  Vi anbefaler derfor at du alltid tar en prat med sjefen om lønnstilbudet du har fått og hører om de kan gi litt mer.

Gjør det på en hyggelig måte – si at du setter pris på jobbtilbudet og spennende oppgaver   – og husk at det verste svaret du kan få er «nei».

Ta det muntlig

Ikke send e-post når du ønsker å be om høyere lønn. Grunnen til det er at skriftspråk  kan fremstå som mye mer firkantet. I verste fall kan man fremstå som kravstor og kranglete. Det er ikke bra hvis du har lyst på jobben.

Ulike variasjoner

Husk også at geografiske variasjoner og bransje kan gi utslag.   Der det er stor konkurranse om din kompetanse er det naturlig at du kan kreve mer i lønn. Stillingen som teknisk sjef vil kanskje ikke lønnes like godt i Båtsfjord kommune som i Drammen eller Oslo. Samtidig er det også forskjellige levekostnader. 

Bransjeforskjeller gir også klare utslag. I privat sektor er Olje- og servicebransjen lønnsledende. Private FoU bedrifter og helsesektoren tilbyr ofte lavere lønns fordi de opplever at de konkurrerer med statlig sektor.

Viktig pensjon

Pensjon er en veldig viktig del av lønnsvilkårene dine, spesielt for deg som er ung. Arbeidsgiver plikter å ha en felles pensjonsordning for alle sine ansatte, så den kan du ikke endre kun for din egen del. Men det er viktig at du kjenner til hva som tilbys. Les mer om hva Tekna mener er en god pensjonsavtale her. 

For offentlig sektor er nye regler om tjenestepensjon under arbeid og kommer i 2020. Løsningene for offentlig sektor blir på nivå med gode pensjonsordninger i privat sektor.

Hva man kan kreve og hva som er riktig lønn er ingen eksakt vitenskap. Tekna har erfarne lønnsforhandlere.  Ring oss for en prat dersom du vil diskutere din sak.

Huskeliste:

  • Kvalitetssjekk kontrakten din! Send den til juridisk kontor før du signerer. Våre jurister svarer innen to dager.
  • Hvis virksomheten har en Tekna-tillitsvalgt kan du ringe og høre hvordan det er å jobbe der. Hyggelig og nyttig! Teknas sekretariat skaffer deg kontaktinfo til tillitsvalgte.

 

Pass på å snakke med arbeidsgiver om:

  • Det er mulig å få en lønnsvurdering etter endt prøvetid.
  • At du er del av de ordinære lønnsforhandlingene fra første året du jobber i bedriften
  • Hvis du får et lønnstilbud i år og skal begynne i jobben til neste år, bør tilbudet også ta høyde for forventet lønnsvekst, eventuelt ta høyde for at man ikke får lønnsjustering påfølgende år.

Andre ofte stilte spørsmål

Publisert: 5. desember 2018