Mange lurer på om de har riktig lønn i forhold til kompetanse, erfaring og arbeidsoppgaver. Hva kan du kreve når du begynner i ny jobb eller skal starte i din første jobb som nyutdannet? Sjekk selv med Teknas lønnskalkulator.

Lønnskalkulatoren er basert på lønnstall innrapportert av Teknas medlemmer. Tallene er gjennomsnitt basert på grupperte eksamensår og filtrert etter hvilken sektor man jobber innenfor.

Lønnskalkulator

Jeg jobber i

Du tjener enn gjennomsnittet. Gjennomsnittslønnen er .

Din lønn

0 kr 1 200 000 kr

Gjennomsnittslønn

0 kr 1 200 000 kr

Teknas lønnsstatistikk er det beste grunnlaget for vurdering av egen lønn. Statistikken blir utarbeidet årlig på bakgrunn av lønnsundersøkelser blant Teknas 81 500 medlemmer som har master i teknisk-naturvitenskapelige fag. Lønnsstatistikken er ingen fasit, men tallene er et hjelpemiddel til å oppnå en rimelig fastsettelse og utvikling av lønn. Husk også at faktorer som individuelle kvalifikasjoner og ansvar i stillingen også spiller inn i en lønnsvurdering. 

Statistikken er presentert ut fra hvilken sektor du jobber i: privat, kommunal og statlig sektor. I det private næringslivet er mange av Teknas medlemmer innen enkelte bransjer tradisjonelt høyt lønnet. Derfor kan det være store variasjoner i lønnsnivå. For kommunal og statlig sektor er ikke variasjonene fullt så store. Byer hvor kostnadsnivået og konkurranse om arbeidskraft er høyere kan ha et noe høyere lønnsnivå. Yngre har tradisjonelt en brattere lønnskurve enn de eldre.

Slik forhandler du lønnen din

Når du starter i ny jobb, er det viktig at du forhandler lønn før du inngår en arbeidsavtale. Erfaringsmessig er det alltid litt å gå på, og havner du på feil utgangspunkt lønnsmessig, kan det være vanskelig å rette opp i ettertid. På mange arbeidsplasser er det vanlig med lønnsforhandlinger en gang i året.

– En del av Teknas medlemmer har krav på årlig lønnssamtale gjennom tariffavtale. Alternativt kan man ha dette nedfelt i arbeidskontrakten. Hvis ikke, kan du uansett be om en slik samtale for å sikre at lønnen ligger på riktig nivå, forteller Kristin Cameron, juridisk rådgiver i Tekna.

I en slik samtale er det viktig å fremheve hvordan økt erfaring og kompetanse er et positivt bidrag til bedriften, og om eventuelt nye ansvars- og arbeidsoppgaver tilsier at man bør gå opp i lønn.

– Jo mer konkret og dokumenterbar du kan være, jo bedre er det. Det er viktig at man stiller godt forberedt og argumenterer saklig ut fra egne prestasjoner, sier Cameron.


Kristin Cameron er juridisk rådgiver i Tekna

Kristin Cameron er juridisk rådgiver i Tekna

Ikke glem pensjonen

Før du går inn i lønnsforhandlinger, bør du også undersøke hva slags pensjonsordning du har. Dette kan ses på som en ”utsatt lønn”, og vil ha stor betydning for personlig økonomi i fremtiden.

– Differansen mellom hva arbeidsgiver setter av i pensjon kan variere med flere titalls tusen i året, avhengig av om arbeidsgiver bruker minimumssats eller høyere sats, forteller Cameron.

Nyttige tips  

  1. Sjekk Teknas lønnsstatistikk
  2. Er du nyutdannet, sjekk Teknas nybegynneranbefaling
  3. Be om jevnlig lønnssamtale, vanligvis en gang i året
  4. I lønnsvurderingen bør du ta med verdien av alle ekstra goder som fri telefon, bredbånd, fritidsforsikring etc.
  5. Se på pensjon som en viktig del av den totale pakken
Sist oppdatert: 9. desember 2019