Lønnsoppgjøret i Staten

De siste oppdateringene fra lønnsoppgjøret i statlig sektor

Enighet i mellomoppgjøret 2017

Akademikerne og Staten kom 29. april til enighet om lønnsoppgjøret for Akademikernes medlemmer i staten. Oppgjøret har en ramme på 2.4%, noe som tilsvarer rammen i det såkalte frontfaget.
Det blir satt av 0.85% til lokale forhandlinger i år.

Partene har i mellomoppgjøret jobbet videre med modernisering av forhandlingssystemet i staten. I tillegg til at forhandlingene om lønn nå er flyttet ut til lokale parter, har man i år også avtalt at lønnstabellen fjernes og erstattes med årslønn oppgitt i kroner.

Lokale lønnsforhandlinger vil bli gjennomført i den enkelte virksomhet i løpet av høsten. Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober.

Her kan du lese protokollen fra mellomoppgjøret.

Sist oppdatert: 18. mai 2017