Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com
Hopp til innhold
Mann med briller og armer i kryss

Aktuelt

Hva blir din nye lønn som lektor eller lektor med tillegg?

Publisert: 12. juli 2022

- Noen hovedresultater fra det sentrale oppgjøret i KS-området 2022.

Årets oppgjør gikk til mekling. Akademikerne kommune har anbefalt forslaget til løsning fra mekleren. I KS er det sentrale lønnsforhandlinger i kapittel 4. Tekna har kun lektorer og lektorer med tilleggsutdanning i kapittel 4.

Det økonomiske resultatet i kapittel 4

Resultatet i kapittel 4 baserer seg på en årslønnsramme på 3,84 %, som er over frontfagets ramme. Fordelingen på lønnstabellen gis som kronebeløp. Det er derfor ikke så lett å lese ut av tabellen hva som gis til ulike grupper i prosent. De lavtlønte har fått høyere lønnsøkning i prosent enn de med høyere utdanning. For å heve begynnerlønnen for nyutdannede/unge, har man i tillegg slått sammen de tre første ansiennitetstrinnene til ett: 0-4 år. De som har under 4 års ansiennitet i dag, får også ett opprykk og et kronetillegg for å komme opp på det nye minstelønnsnivået.

Det er videre avtalt en ytterligere lønnsjustering for våre medlemmer med 16 års ansiennitet i gruppe 2, men den trer først i kraft fra 1.1.2023, og kommer slik sett i tillegg til oppgjørets ramme på 3,84 %. Garantilønnsnivået i tabellen over økes tilsvarende for disse kategoriene fra samme dato:

  • 4500 i tillegg til Adjunkter med tilleggsutdanning m.fl. Ny garantilønn 16 år: 617 200.
  • 6000 til Lektorer m.fl. Ny garantilønn 16 år: 667 600.
  • 7000 til Lektorer med tilleggsutdanning. Ny garantilønn 16 år: 698 000.

Selv om økonomiske rammen er over frontfaget, er den ikke tilstrekkelig for å løse utfordringene i kommunal sektor. Tekna er ikke tilfreds med at det igjen er en lavlønnsprofil på oppgjøret i kapittel 4, og mener at den flikkingen som gjøres med tabellen i kapittel bare viser hvor utdatert den sentrale lønnsdannelsen er for våre medlemmer. Vi mener lokale kollektive forhandlinger ville gitt de lokale partene det målrettede verktøyet de trenger for å rekruttere og beholde kompetanse.

Det er i tillegg gjort en del endringer i hovedtariffavtalene.

Jeg er lektor/lektor med tilleggsutdanning. Hva blir min nye lønn i kapittel 4? 

Denne tabellen viser hva som blir totalresultatet for deg som er lektor eller lektor med tillegg etter årets forhandlinger, men prosenten for ansiennitetstrinnet 16 år omfatter også ekstratillegget som først blir plusset på 1. januar 2023:

Tabellen over er sammensatt av kronebeløpene i hovedtabellen, tilleggene for 0-4 års endring i ansiennitet og tilleggene som kommer senere for lektorene våre på 16-årstrinnet. 

Les også: Hvorfor har Tekna anbefalt dette resultatet? 

Relaterte kurs og arrangementer