Lønnsoppgjøret

Forhandlingsdatoer, krav og resultater

Lønnsforhandlingene i privat sektor starter i månedsskiftet mai/juni og de fleste stedene avslutter forhandlingene i løpet av august. Forhandlingene blir i sin helhet gjennomført lokalt.

Informasjon om lønnsoppgjørene 2016

Årets oppgjør er et hovedoppgjør

Forhandlingsstart 

Spekter helse: Innledende sentrale forhandling Akademikerne helse var torsdag 7. og fredag 8. april

Protokoll A1 område 10 helseforetakene

Protokoll A1 område 4 Lovisenberg

Protokoll fra de innledende forhandlingene om overenskomstrevisjon 2016 

Staten: Åpningsdag var tirsdag 12. april kl. 13.00.

2016 Krav nr. 3 Akademikerne - Staten

Krav nr. 2 Akademikerne - Staten

Krav nr. 1 Akademikerne - Staten

Kommunal sektor: Åpningsdag var tirsdag 12. april kl. 13.00.

Protokoll-KS_Akademikerne-2016.pdf

Resultat vedlegg til protokoll-KS_Akademikerne-2016.pdf

Akademikerne aksepterer KS sitt tilbud

2016 Krav nr. 2 KS - Akademikerne

Krav nr. 1 KS - Akademikerne

Oslo kommune: Åpningsdag var torsdag 14. april kl. 13.00.

Protokoll-Akademikerne-Oslokommune-2016.pdf

2016 Krav nr 3 Oslo kommune.pdf

2016 Krav nr 2 Oslo kommune.pdf

2016 Krav nr 1 Oslo kommune.pdf

SAN

Enighet i delforhandlingene mellom SAN og Spekter

-------------------------

Frist for avslutning av hovedoppgjøret er lørdag 30. april kl. 24.00.
Det er grunn til å tro at forhandlingene vil være særlig intense fra tirsdag 26. april og utover.

Les mer hos Akademikerne

Aktuelt

 • Enighet i staten

  Enighet i staten

  - Vi har tatt enda et skritt mot et moderne lønnssystem. Vi er veldig fornøyd med at all lønn skal fordeles lokalt i den enkelte virksomhet, og at den utdaterte lønnstabellen nå fjernes, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.
 • Brudd i Oslo kommune

  Brudd i Oslo kommune

  -Byrådet ønsker å gjøre Oslo til en «smart og innovativ» by. Dette målet vil de aldri nå dersom de holder fast ved landets mest utdaterte lønnspolitikk, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.
 • Enighet mellom Akademikerne kommune og KS

  Enighet mellom Akademikerne kommune og KS

  Torsdag 27.april kom Akademikerne til enighet med KS i kommunesektoren i de sentrale forhandlingene som berører medlemmer som omfattes av Hovedtariffavtalens kapittel 4. Lektorene får en samlet lønnsvekst på 2,4 prosent i årets oppgjør. Store deler av midlene vil fordeles lokalt.
 • Forventer at staten følger opp

  Forventer at staten følger opp

  - Moderniseringen av tariffavtalen må fullføres i år. Det er viktig for at staten skal fortsette å være en attraktiv arbeidsplass, sier Anders Kvam, leder i Akademikerne stat.
 • SAN: Ingen streik i Sporveien og SIVA

  SAN: Ingen streik i Sporveien og SIVA

  SAN og Spekter kom natt til 17.september til enighet i meklingen etter brudd i forhandlingene med Sporveien og SIVA. Det betyr at ingen Tekna-medlemmer i disse virksomhetene skal ut i streik. Lønnsoppgjøret for SANs medlemmer, i alle virksomheter i Spekter område 9, kan nå effektueres.
 • Sykehusstreiken trappes opp

  Sykehusstreiken trappes opp

  Ytterligere 185 leger og psykologer går ut i streik ved 12 sykehus i morgen. Totalt har Akademikerne da 500 medlemmer ute i konflikt. 54 Tekna-medlemmer er tatt ut. - Uroen i sykehus er betydelig, og samarbeidsklimaet har fått et alvorlig skudd for baugen. Det bør bekymre flere enn meg, sier Rune Frøyland i Akademikerne helse.
 • Lønnsoppgjøret 2016 for Oslo kommune er over

  Lønnsoppgjøret 2016 for Oslo kommune er over

  Akademikerne aksepterte under tvil tilbudet fra Oslo kommune kl. 0150 natt til 1. mai.
 • Lønnsforhandlingene med staten er klare

  Lønnsforhandlingene med staten er klare

  Vi er utrolig godt fornøyd med resultatet av årets forhandlinger mellom Akademikerne og staten.
 • Akademikerne aksepterer KS sitt tilbud

  Akademikerne aksepterer KS sitt tilbud

  Avtalen med KS sikrer at lønnen for Akademikernes medlemmer skal fastsettes gjennom lokale forhandlinger ute i kommunene uten øvre ramme – både i 2016 og 2017.
Sist oppdatert: 1. mai 2016