Hvordan opprette bedriftsgruppe

  1. Ett eller flere medlemmer i bedriften kan innkalle til medlemsmøte for å etablere bedriftsgruppe. Tekna kan bistå med gjennomføring av møtet. Kontakt oss på tekna.privat@tekna.no eller ring oss på 22 94 75 00 for råd og bistand.
  2. På medlemsmøtet skal det velges et styre og vedtas vedtekter. Styret bør bestå av minst en leder og nestleder. Mønstervedtekter finner du her (word-fil)
  3. Vedtekter og referat fra medlemsmøtet sendes Tekna.
  4. Tekna sender brev til bedriften med informasjon om etablert bedriftsgruppe med styre, og krever opprettelse av Hovedavtale i samråd med bedriftsgruppa.
Sist oppdatert: 17. september 2015