Bedriftsgruppe

Bedriftsgruppene hjelper deg!

Jobber du på en arbeidsplass der Tekna har bedriftsgruppe, blir du automatisk innmeldt. Bedriftsgruppa bidrar til å sikre deg rettigheter, innflytelse og gode betingelser.

Tekna har over 500 bedriftsgrupper i privat sektor. Hvis det er minst tre Tekna-medlemmer på arbeidsplassen, kan dere danne gruppe. En tillitsvalgt velges da for å representere medlemmenes interesser.

Hva oppnår du med bedriftsgruppe med tillitsvalgte?

  • Med bedriftsgruppe kan dere kreve en tariffavtale med bedriften.
  • Gjennom tariffavtaler får de tillitsvalgte drøftingsrett i viktige spørsmål som gjelder medlemmenes arbeidsforhold. De får også forhandlingsrett på medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Uten tariffavtale kan bedriften ensidig bestemme disse tingene.
  • Den tillitsvalgte fungerer som medlemmenes talsperson i møter med bedriften. Kommunikasjonen mellom medlemmene og arbeidsgiver blir enklere og mer effektiv. Tillitsvalgte fungerer også som en viktig støtte for det enkelte medlem.
  • Tillitsvalgte får tilgang til Teknas etterspurte tillitsvalgtkurs som er nyttige både i tillitsvalgtrollen og for personlig utvikling. Tekna dekker alle utgifter til tillitsvalgtkurs.

Slik oppretter man lokal bedriftsgruppe 

Reservasjon

Du kan være medlem i bedriftsgruppa uten å være omfattet av de lokale lønnsforhandlingene. Det gjelder blant annet for Tekna-medlemmer som i kraft av sin stilling forhandler på vegne av ledelsen, og er bedriftsgruppas motpart under forhandlingene. Bare gi beskjed til din tillitsvalgte hvis dette gjelder deg.

Dersom du vil reservere deg mot å være med i gruppa, kan du gi oss beskjed om det. Vennligst meld fra på e-postadressen bedrift@tekna.no dersom du vil reservere deg mot medlemskap i bedriftsgruppa.

Sist oppdatert: 21. juni 2018