Tips og triks

Kompetansekartlegging for permitterte og arbeidsledige

23. juni 2020 Streaming

Hva kan du, og hvordan bruker du din kompetanse til å komme deg videre?

Selv om du har en master, eller kanskje til og med en doktorgrad, betyr det ikke at du nødvendigvis har klart for deg hva du faktisk kan. Kompetansen din er mer enn det som kan leses ut av eksamenspapirer og jobbtitler.

Beskrivelse

Hvilken kompetanse har du egentlig, og hvordan kan du best beskrive den og planlegge din karriere videre?

Tema for dette nettseminaret vil være:

  • Kompetansebevisstgjøring og kompetanseutvikling; hva har du av kompetanse, hva trenger du å utvikle
  • Hvilke tiltak kan være aktuelle
  • Hvordan kan du ut fra det du kan, planlegge din karriere videre
  • Din karriere – hvordan realisere muligheter og håndtere utfordringer
  • Bevisstgjøring og refleksjon over temaer som arbeid og identitet, livslang læring, kompetanse, motivasjon og livsfase
  • Hvordan ta best mulige valg fremover for deg selv og din egen yrkeskarriere

Jon Fredrik Alfsen fra Impaktor AS, er foreleser på dette seminaret. Alfsen er statsviter og har mange års erfaring som rådgiver ved endringsprosesser, leder- og ledelsesutvikling og utvikling av medarbeidere og med å bistå i spørsmål rundt kompetanse og karriere.

Les også

Relaterte kurs og arrangementer