Hei, det ser ut som du bruker en utdatert nettleser. Vi anbefaler at du har siste versjon av nettleseren installert. Tekna.no støtter blant annet Edge, Firefox, Google Chrome, Safari og Opera. Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere nettleseren til siste versjon, kan du laste ned andre nettlesere her: http://browsehappy.com

Lerchendalkonferansen 2024

Anne Borg

Rektor

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU

Anne Borg tiltrådte som rektor ved NTNU 13. desember 2019. Rektor er øverste leder for NTNUs faglige og administrative virksomhet.

Anne Borg var konstituert rektor ved NTNU 21. august 2019–12. desember 2019. Hun var prorektor for utdanning ved NTNU 1. august 2017–20. august 2019. Hun var dekan ved Fakultet for naturvitenskap 1. august 2013–31. juli 2017 og prodekan for utdanning i perioden 2005–2013 ved samme fakultet. Anne Borg har vært professor i material- og faststoff-fysikk siden 1998 ved Institutt for fysikk. Hun er æresdoktor ved Lunds universitet fra 2018.

Gunnar Bovim

Rådgiver, rektors stab

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU

Nina Schanke Funnemark

Skattedirektør

Skatteetaten

Funnemark ble utnevnt til skattedirektør i oktober 2020 og er utdannet jurist. Tidligere var hun administrerende direktør i Lånekassen og før det jobbet hun mange år i Skatteetaten, sist som assisterende skattedirektør.

Alexandra Bech Gjørv

Konsernsjef

SINTEF

Alexandra Bech Gjørv er konsernsjef i SINTEF, ett av Europas største forskningsinstitutter. Gjørv har en lang lederkarriere i Norsk Hydro og Equinor bak seg, bl.a. innen fornybar energi og lavkarbonløsninger, bildelproduksjon, samt staber og virksomhetsstyring.

Gjørv har vært styreleder og medlem i en rekke norske og utenlandske selskaper. Hun er jurist og var partner i advokatfirmaet Hjort i fem år før hun kom til SINTEF. Hun ledet den uavhengige 22. juli-kommisjonen.

Elisabet Line Haugsbø

President

Tekna

Elisabet Haugsbø er president i fagforeningen Tekna. Hun er utdanna sivilingeniør i Teknisk Kybernetikk frå NTNU og jobbar ved siden av presidentvervet som digital sikkerhetssjef i konsulentselskapet Zebra.

Tidligere har hun jobbet som digital sikkerhetskonsulent i DNV og som Head of Data for havteknologi-plattformen Ocean Data Platform, i HUB Ocean. Haugsbø har også vært etisk hacker og er ofte brukt som ekspert i media og debatter. Hun har flere ganger blitt kåret til en av Norges fremste teknologikvinner, senest i 2023.

Cecilie Hellestveit

Samfunnsviter og jurist med doktorgrad i krigens folkerett

Folkerettsinstituttet og NIM (Norges institusjon for menneskerettigheter)

Cecilie Hellestveit er samfunnsviter og jurist med doktorgrad i krigens folkerett fra Universitetet i Oslo. Hun har studert og arbeidet i Midtøsten, USA, Russland, Frankrike og Tyskland. Hun har vært tilknyttet en rekke forskningsinstitusjoner i Norge og i utlandet. Hellestveit snakker russisk, arabisk, spansk, fransk og noe tysk.

Hellestveit er medlem av Oljefondets Etikkråd, hun er styreleder i Oslo World og leder av forsvarets dekorasjonsråd. Hun er også medlem av ekstremismekommisjonen,. Hellestveit er fast spaltist på utenrikspolitikk i Morgenbladet og Dag og Tid, og har skrevet flere bøker om krig. Hun forsker på krigens regler og teknologiutvikling ved Folkerettsinstituttet, og er spesialrådgiver ved NIM (Norges institusjon for menneskerettigheter), hvor hun arbeider med menneskerettighetene og ny teknologi.

Foto: Erik Hannemann

Christoffer Hernæs

Chief Digital Officer

Skanska Norge AS

Christoffer Hernæs er digitaldirektør i Skanska og er ansett som en av Norges mest erfarne digitaliseringsledere og internasjonalt anerkjent som ledende innen sitt felt. Tidligere har han både vært Chief Digital Officer i Sbanken og direktør for Strategi og Innovasjon i SpareBank1. Han har også erfaring fra en rekke ulike konsulentselskaper, samt innehatt flere styreverv. Han har to ganger blitt kåret som en av 24 sine ledertalenter, kapital 40 talenter under 40 og Hewlett Packard global top 100 CDO.

Ingebjørg Kåsen

Forskningsleder

Forsvarets forskningsinstitutt

Stein Mortensholm

Kommunikasjonssjef

SINTEF Industri

Stein Mortensholm er konferansier av 2024 og vil lede oss igjennom to spennende dager.

Bjørn Arve Ofstad

Konsernsjef

NG Group AS

Bjørn Arve Ofstad er konsernsjef i NG Group (tidligere Norsk Gjenvinning-konsernet). NG-konsernet er den ledende aktøren i det norske avfallshåndterings- og gjenvinningsmarkedet, og en ledende aktør i Norden med en portefølje av selskaper innenfor sirkulærøkonomien. Bjørn Arve har mer enn 20 års erfaring som toppleder og styremedlem i både børsnoterte og private selskaper, fra Norge og utlandet. Han er utdannet siviløkonom fra NHH.

Christoffer Røneid

Leder, Tekna student

Christoffer Røneid er leder av studentutvalget til Tekna. Tekna har over 15 000 studentmedlemmer. Christoffer studerer fysikk og matematikk på NTNU i Trondheim. Ved siden av studiene er han aktiv i studentidretten med roing.

Aksel Braanen Sterri

Fagsjef

Senter for langsiktig politikk

Aksel er statsviter og filosof og arbeider i skjæringspunktet mellom økonomi, politikk og etikk. Han leder et forskningsprosjekt om våre forpliktelser i pandemier og har undervist i KI-etikk ved Harvard University, University of Oxford og Universitetet i Oslo.

Sterri har vært kommentator i Dagbladet og skrevet bøker om blant annet sosialdemokrati og Arbeiderpartiet.

Camilla Stoltenberg

Konsernsjef

Norce Norwegian Research Centre

Camilla Stoltenberg er konsernsjef i forskningsinstituttet NORCE. NORCE forsker på klima, miljø, energi, teknologi, helse og samfunn.

Hun kom til NORCE fra stillingen som direktør for Folkehelseinstituttet (FHI). Der har hun vært i toppledelsen siden 2001, først som divisjonsdirektør for epidemiologi, deretter som assisterende direktør, og fra 2012-2023 som direktør. Som leder i FHI har hun hatt ansvar for nasjonale strategiske prosjekter spesielt knyttet til infrastruktur for forskning og analyse. I perioden 2020-2023 var hun FHIs fremste talsperson i håndteringen av koronapandemien.

Camilla Stoltenberg er utdannet lege og har en doktorgrad i epidemiologi fra Universitetet i Oslo. Hun har også studert sosiologi ved Universitetet i Oslo, og sosialantropologi/medisinsk antropologi ved University of California i Berkeley og San Francisco. Hun var postdoktor ved Universitetet i Oslo og Statens Institutt for Folkehelse i 1998-2001 og gjesteforsker ved Harvard School of Public Health og ved Columbia University i New York i 2000-2001.

Camilla Stoltenberg har hatt bistilling som professor ved Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, siden 2012, og er aktiv som forsker. Hun har ledet en rekke forskningsprosjekter med midler fra EU, Forskningsrådet og National Institutes of Health i USA.

Hun er samfunnsengasjert og bredt engasjert i forskning og forskningsstrategi, og har hatt en rekke nasjonale og internasjonale verv og oppdrag.

Henrik Syse

Filosof

The Peace Research Institute Oslo

Henrik Syse (f. 1966) er filosof, forsker, forfatter og foredragsholder. Han har en mastergrad i politisk filosofi fra Boston College i USA og en doktorgrad i etikk fra Universitetet i Oslo. Han arbeider som seniorforsker ved PRIO (Institutt for fredsforskning) i 50 % stilling, og han bruker resten av tiden sin på et professorat ved Oslo Nye Høyskole samt som foredrags- og kursholder.

I seks-års-perioden fra 2015 til og med 2020 var han medlem av Den Norske Nobelkomité, og de fire siste av disse årene var han komiteens nestleder. Fra 2002 til og med 2016 satt han i Pressens Faglige Utvalg. Han har skrevet og redigert en rekke bøker og artikler om etikk, krig, religion, politikk, filosofi og næringsliv. Og så er han søndagsskolelærer og glad i The Beatles.

Magnus Thomassen

Chief Product Officer

Hystar AS

Karl-Petter Thorwaldsson

Senior Advisor

SSAB AB

Karl-Petter Thorwaldsson has held many important positions in Swedish politics and in Swedish and international trade union movements. He is a former Swedish Minister for Business and Industry, President of the Swedish Trade Union Confederation (LO), the Workers’ Educational Association (ABF) and the Swedish Social Democratic Youth League (SSU).

Today Karl-Petter Thorwaldsson works with SSAB’s public affairs in Sweden, the Nordics and at the EU level in order to support SSAB’s green transition - to contribute to creating the conditions for a green Swedish industry and new green jobs. He reports directly to SSAB’s President and CEO.

Mari Sundli Tveit

Administrerende direktør

Norges forskningsråd

Mari Sundli Tveit har solid leiarerfaring og forskings- og forskingspolitisk kompetanse. I tillegg har ho kunnskap om næringslivet sine forskings- og innovasjonsbehov gjennom erfaringa som direktør for politikk i NHO.

Ho har tidligare vore rektor ved NMBU og har også vore styreleiar for Universitets- og høgskolerådet. Sundli Tveit er utdanna naturforvaltar (cand.agric.) ved universiteta i Tromsø, Trondheim og Bergen og har ein doktorgrad i landskaparkitektur frå UMB (no NMBU).

Sundli Tveit har hatt ei rekkje verv innanfor FoU-sektoren, mellom anna som styremedlem i European University Association og i Chalmers Tekniska Högskola i Gøteborg.

Birger Vikøren

Førsteamanuensis

Norges Handelshøyskole

Birger Vikøren har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring fra Norges Bank, blant annet som leder av avdeling for finansiell stabilitet, avdeling for pengepolitikk og sentralbanksjefens stab for kapitalforvaltning.

Vikøren har også hatt opphold utenfor banken som administrerende direktør i Statens finansfond og som fungerende administrerende direktør i SSB. Han har styreerfaring fra blant annet Finanstilsynet, Bankenes sikringsfond og Forskningsrådet. Vikøren sluttet i Norges Bank 1.april 2023, og jobber nå som foreleser i samfunnsøkonomi på NHH og Universitetet i Oslo.»