21. mars 2018
kl. 08:00–16:00

Lær hvordan gassens spesielle egenskaper kan benyttes positivt og forstå dynamikken mellom varmeanlegg og CO2-anlegg. Kompendiet CO2 (R744) brukes som utgangspunkt for denne workshopen.

Meld meg på

Beskrivelse

Workshopen er organisert slik at deltagerne bidrar aktivt gjennom å gjøre oppgaver basert på hp-diagram, dataprogram og Excel. Ta gjerne med egen Windows-laptop med Excel installert. Oppgavene løses i mindre grupper, og alle trenger ikke å bruke egen PC.

Workshopen er utviklet og holdes av Gjermund Vittersø, Thermoconsult AS.

NB! Det tas forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte.

Følgende hovedtemaer vil bli behandlet:

Kort om CO2-historikk
Kort om helse, miljø og sikkerhet

Kuldetekniske egenskaper:
- Lavt kritisk punkt, høyt trippelpunkt, tørris, tettfase
- Beregning av tørrisandel ved utblåsning, og stillstandstrykk

Transkritisk prosess:
- Beregning av kulde ytelse og COP med forskjellig returtemp og gasskjølertrykk.
- Beregning av trykk for å unngå pinch i gasskjøler ved høy turtemp

Systemløsninger med CO2:
- CO2 eller lake som sekundærmedie?
- Subkritisk eller transkritisk CO2 anlegg?
- LPR eller tørrfordampning på CO2 anlegg?
Metoder for prosessforbedring
- Parallell kompresjon, ejektor

Varmegjenvinning
Varmepumper:
- Simulering returtemperatur ved forskjellige layouter av varmekretsene og forskjellig belastninger

Bruksområder
Eksempler på anlegg
Sikkerhet
Praktisk forhold
Hovedkomponenter
Rørdimensjonering
Håndtering av stillstandstrykk

Finn frem:

Kronprinsensgt 17, 4. etg, møterom Abel

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Energi og klima

CO2-konferansen 2018

17.–18. jan. 2018

Energi og klima

Brannforum 2018

6.–7. feb. 2018
Comfort Hotel Union Brygge, DRAMMEN

Energi og klima

Workshop: CO2 som kuldemedium

14. feb. 2018
kl. 08:00–16:00