30. aug.
kl. 17:00–18:00
Streaming, Nettbasert

Hvordan legges en havn til rette for et nytt energi-eventyr i Nordsjøen?

Meld meg på

Beskrivelse

Offshore-erfaringen overføres til ny bærekraftig energiproduksjon til havs. Trond Landbø viser hvilke kriterier som styrer valg av fundamenttype og hvordan valg av lokasjon og metode for produksjon og marine operasjoner ifbm. utskipning og installasjon henger sammen i utformingen av et godt konsept.

Om foredragsholder:

Trond Landbø har 35 års erfaring med design og konseptutvikling av marine konstruksjoner utsatt for store miljølaster fra bølger, strøm og vind. Trond har lenge vært en drivkraft for å ta i bruk offshoreteknologi både fra bunnfaste og flytende konstruksjoner til fornybar og bærekraftige energiproduksjon. Trond er oppfinner og sentral i utviklingen av OO-STAR WIND FLOATER, en teknologi for flytende havvind som nå skal bygges og demonstreres i fullskala i Nordsjøen som en del av Flagship prosjektet (www.flagshiproject.eu). Demonstratoren blir når den installerer verdens største flytende vindturbin og er et viktig skritt mot kommersialiseringen av flytende vind generelt og OO-STAR teknologien spesielt.