23.–25. mai 2023
Scandic Fornebu Hotel, FORNEBU

Dette kurset tilrettelegger for faglig oppdatering og nettverksbygging for personell som er involvert i planlegging og utførelse av vernsystemer for energiforsyningsanlegg. Vern og kontrollanlegg i energiproduksjon, transmisjon og distribusjon. Introduksjon til standarden IEC61850.

Meld meg på

Kurset tar utgangspunkt i en stor eksempelstasjon og beskriver krav til vern samt aktuelle verntyper/vernløsninger for de enkelte anleggsdeler i stasjonen. Sentrale emner innen fagfeltet vern og kontrollanlegg blir på denne måten trinnvis gjennomgått for områdene transmisjon, distribusjon og energiproduksjon.

Det blir videre gitt en introduksjon til standarden for automasjons-design av transformatorstasjon, IEC 61850, også kalt «ryggraden i fremtidens kontrollsystem».

Læringsutbytte

På dette kurset lærer du blant annet om:

 • Generelt om vernsystemer
 • Myndighetskrav, hoved- og reservevern, måleprinsipper
 • Generatorvern
 • Releplanlegging og verninnstillinger
 • IEC61850 og kontrollanlegg - kommunikasjonsstruktur, hjelpemiddel og dokumentasjon

Se for øvrig programmet for komplett oversikt over tematikk som belyses på kurset. Vern og kontrollanlegg går over tre dager, holdes på norsk/svensk og er uten leverandørpreferanser.

Målgruppe:

Personell som er involvert i planlegging og utførelse av vernsystemer for energiforsyningsanlegg, som:

 • Elektroingeniører / elektroinstallatører
 • Testingeniører
 • Prosjektingeniører
 • Elkraftingeniører
Skriv ut

Tirsdag 23. mai

09.00

Registrering av deltakere

09.30

Vernsystemer generelt

Stein Ingebrigtsen, Statnett

10.00

Systemjording

Stein Ingebrigtsen, Statnett

10.40

Pause

11.00

Måletransformatorer - en vital del av vernesystemet

 • Strømtransformatorer
 • Spenningstransformatorer
 • Ikke konvensjonelle måletransformatorer

Stein Ingebrigtsen, Statnett

12.15

Presentasjon av eksempelstasjon

Stein Ingebrigtsen, Statnett

12.30

Lunsj

13.30

Vern for direktejordet system - 300/420kV

 • Distansevern

Stein Ingebrigtsen, Statnett

14.10

Pause

14.30

Vern for direktejordet system - 300/420kV

 • Linjedifferensialvern
 • Samleskinnevern

Stein Ingebrigtsen, Statnett

15.40

Pause

16.00

Vern for direktejordet system - 300/420kV

 • Jordstrømvern
 • Innkoblingsautomatikk

Stein Ingebrigtsen, Statnett

17.00

Avslutning faglig del dag en

17.30

Uformell middag

Krever egen påmelding

Onsdag 24. mai

09.00

Transformatorvern

 • Transformatorens egenskaper
 • Innkoblingsstrømmer
 • Differensialvern
 • Jordfeil differensialvern (REF)
 • Transformatorens vakter
 • Overlastvern
 • Øvrige vern

Zoran Gajic, Ph.D, Hitachi Energy

10.15

Pause

10.30

Transformatorvern - fortsettelse

Zoran Gajic, Ph.D, Hitachi Energy

11.30

Spenningsregulator

 • Trinnkoblerens egenskaper
 • Spenningsregulering for enkel transformator
 • Spenningsregulering for parallelle transformatorer

Zoran Gajic, Ph.D, Hitachi Energy

12.30

Lunsj

13.15

Spoleregulator

Zoran Gajic, Ph.D, Hitachi Energy

13.45

Kondensatorbatterivern

 • Oppbygging av kondensator- og filter-batterier
 • Innkoblingsstrømmer
 • Blokkering mot tilkobling
 • Differensialvern
 • Overlastvern
 • Ubalansevern
 • Øvrige vern

Zoran Gajic, Ph.D, Hitachi Energy

14.30

Fasestyrt kobling

 • Innkoblingsstrømmenes påvirkning i elkraftsystemet
 • Styrt innkobling
 • Styrt frakobling

Zoran Gajic, Ph.D, Hitachi Energy

15.00

Pause

15.15

Vern for isolert-/kompensert system - 66/132 kV

 • Distansevern
 • Jordfeildeteksjon
 • Innkoblingsautomatikk

Stein Ingebrigtsen, Statnett

16.15

Pause

16.30

Distribusjon og automasjon

 • Forenklet samleskinnevern
 • Jordfeildeteksjon
 • Vernfunksjoner med retning
 • Smarte nett - Automasjon og kommunikasjon

Einar Lamo, Siemens

17.30

Avslutning faglig del dag to

Torsdag 25. mai

09.00

Generatorer

 • Generatorens egenskaper
 • Differensialvern
 • Stator jordfeilvern
 • Rotor jordfeilvern
 • Undermagnetiseringsvern
 • Frekvensvern
 • Spenningsvern
 • Etc.

Ronny Goin, Statkraft

10.00

Pause med utsjekk

10.15

Generatorer - fortsettelse

Ronny Goin, Statkraft

11.15

Pause

11.30

Releplanlegging

 • Prinsipper for releplanlegging
 • Rolle som systemansvarlig
 • Nettmodeller
 • Simuleringer
 • Innstillingsfilosofi

Lars Erik Strømsnes, Statnett

12.30

Lunsj

13.30

Kontrollanlegg. Prinsipiell oppbygging for eksempelstasjon

 • Konvensjonelle kontrollanlegg
 • Nettverksbaserte kontrollanlegg
 • Stasjonsdatamaskin eller Gateway
 • Objektmaskinfunksjonalitet
 • Styreprinsipp lokalt og fjernt
 • Forriglinger kablet, sw-basert og hybrid
 • Måleverdier - presentasjon lokalt og fjernt
 • Kontrollanlegg med regulatorer
 • Fjernstyringsvendere
 • Automatiske funksjoner

Hans Kristian Muggerud, Siemens

15.00

Pause

15.15

Kontrollanlegg. Topologi, IEC61850 og IT-sikkerhet

-Topologiskisser for eksempelstasjon - IEC61850 - praktisk forklart - Redundans i stasjonsnettverket. Redundant stasjonsdatamaskin/Gateway. Redundant forsyning. Reduntante switcher - Hjelpeanlegg - IT-sikkerhet - Beredskapsforskrift. Brukertilgang. Sikring av data. Backup/Restore - Produkt- og systemsikkerhet - Logging - Distribusjonsnettet

Hans Kristian Muggerud, Siemens

16.45

Avslutning og vel hjem!

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Energi og klima

Julemøte NEF 2022

7. des.
kl. 18.30–22.00

Energi og klima

Brannforum 23

7.–9. feb. 2023