23.–25. mai
Scandic Fornebu Hotel, FORNEBU

Dette kurset tilrettelegger for faglig oppdatering og nettverksbygging for personell som er involvert i planlegging og utførelse av vernsystemer for energiforsyningsanlegg. Vern og kontrollanlegg i energiproduksjon, transmisjon og distribusjon. Introduksjon til standarden IEC61850.

Meld meg på

Kurset tar utgangspunkt i en stor eksempelstasjon og beskriver krav til vern samt aktuelle verntyper/vernløsninger for de enkelte anleggsdeler i stasjonen. Sentrale emner innen fagfeltet vern og kontrollanlegg blir på denne måten trinnvis gjennomgått for områdene transmisjon, distribusjon og energiproduksjon.

Det blir videre gitt en introduksjon til standarden for automasjons-design av transformatorstasjon, IEC 61850, også kalt «ryggraden i fremtidens kontrollsystem».

Læringsutbytte

På dette kurset lærer du blant annet om:

 • Generelt om vernsystemer
 • Myndighetskrav, hoved- og reservevern, måleprinsipper
 • Generatorvern
 • Releplanlegging og verninnstillinger
 • IEC61850 og kontrollanlegg - kommunikasjonsstruktur, hjelpemiddel og dokumentasjon

Se for øvrig programmet for komplett oversikt over tematikk som belyses på kurset. Vern og kontrollanlegg går over tre dager, holdes på norsk/svensk og er uten leverandørpreferanser.

Målgruppe:

Personell som er involvert i planlegging og utførelse av vernsystemer for energiforsyningsanlegg, som:

 • Elektroingeniører / elektroinstallatører
 • Testingeniører
 • Prosjektingeniører
 • Elkraftingeniører
Skriv ut

Tirsdag 23. mai

09.00

Registrering av deltakere

09.30

Vernsystemer generelt

Stein Ingebrigtsen, Statnett

10.00

Systemjording

Stein Ingebrigtsen, Statnett

10.40

Pause

11.00

Måletransformatorer - en vital del av vernesystemet

 • Strømtransformatorer
 • Spenningstransformatorer
 • Ikke konvensjonelle måletransformatorer

Stein Ingebrigtsen, Statnett

12.15

Presentasjon av eksempelstasjon

Stein Ingebrigtsen, Statnett

12.30

Lunsj

13.30

Vern for direktejordet system - 300/420kV

 • Distansevern

Stein Ingebrigtsen, Statnett

14.10

Pause

14.30

Vern for direktejordet system - 300/420kV

 • Linjedifferensialvern
 • Samleskinnevern

Stein Ingebrigtsen, Statnett

15.40

Pause

16.00

Vern for direktejordet system - 300/420kV

 • Jordstrømvern
 • Innkoblingsautomatikk

Stein Ingebrigtsen, Statnett

17.00

Avslutning faglig del dag en

17.30

Uformell middag

Krever egen påmelding

Onsdag 24. mai

09.00

Transformatorvern

 • Transformatorens egenskaper
 • Innkoblingsstrømmer
 • Differensialvern
 • Jordfeil differensialvern (REF)
 • Transformatorens vakter
 • Overlastvern
 • Øvrige vern

Zoran Gajic, Ph.D, Hitachi Energy

10.15

Pause

10.30

Transformatorvern - fortsettelse

Zoran Gajic, Ph.D, Hitachi Energy

11.30

Spenningsregulator

 • Trinnkoblerens egenskaper
 • Spenningsregulering for enkel transformator
 • Spenningsregulering for parallelle transformatorer

Zoran Gajic, Ph.D, Hitachi Energy

12.30

Lunsj

13.15

Spoleregulator

Zoran Gajic, Ph.D, Hitachi Energy

13.45

Kondensatorbatterivern

 • Oppbygging av kondensator- og filter-batterier
 • Innkoblingsstrømmer
 • Blokkering mot tilkobling
 • Differensialvern
 • Overlastvern
 • Ubalansevern
 • Øvrige vern

Zoran Gajic, Ph.D, Hitachi Energy

14.30

Fasestyrt kobling

 • Innkoblingsstrømmenes påvirkning i elkraftsystemet
 • Styrt innkobling
 • Styrt frakobling

Zoran Gajic, Ph.D, Hitachi Energy

15.00

Pause

15.15

Vern for isolert-/kompensert system - 66/132 kV

 • Distansevern
 • Jordfeildeteksjon
 • Innkoblingsautomatikk

Stein Ingebrigtsen, Statnett

16.15

Pause

16.30

Distribusjon og automasjon

 • Forenklet samleskinnevern
 • Jordfeildeteksjon
 • Vernfunksjoner med retning
 • Smarte nett - Automasjon og kommunikasjon

Einar Lamo, Siemens

17.30

Avslutning faglig del dag to

Torsdag 25. mai

09.00

Generatorer

 • Generatorens egenskaper
 • Differensialvern
 • Stator jordfeilvern
 • Rotor jordfeilvern
 • Undermagnetiseringsvern
 • Frekvensvern
 • Spenningsvern
 • Etc.

Ronny Goin, Statkraft

10.00

Pause med utsjekk

10.15

Generatorer - fortsettelse

Ronny Goin, Statkraft

11.15

Pause

11.30

Releplanlegging

 • Prinsipper for releplanlegging
 • Rolle som systemansvarlig
 • Nettmodeller
 • Simuleringer
 • Innstillingsfilosofi

Lars Erik Strømsnes, Statnett

12.30

Lunsj

13.30

Kontrollanlegg. Prinsipiell oppbygging for eksempelstasjon

 • Konvensjonelle kontrollanlegg
 • Nettverksbaserte kontrollanlegg
 • Stasjonsdatamaskin eller Gateway
 • Objektmaskinfunksjonalitet
 • Styreprinsipp lokalt og fjernt
 • Forriglinger kablet, sw-basert og hybrid
 • Måleverdier - presentasjon lokalt og fjernt
 • Kontrollanlegg med regulatorer
 • Fjernstyringsvendere
 • Automatiske funksjoner

Hans Kristian Muggerud, Siemens

15.00

Pause

15.15

Kontrollanlegg. Topologi, IEC61850 og IT-sikkerhet

-Topologiskisser for eksempelstasjon - IEC61850 - praktisk forklart - Redundans i stasjonsnettverket. Redundant stasjonsdatamaskin/Gateway. Redundant forsyning. Reduntante switcher - Hjelpeanlegg - IT-sikkerhet - Beredskapsforskrift. Brukertilgang. Sikring av data. Backup/Restore - Produkt- og systemsikkerhet - Logging - Distribusjonsnettet

Hans Kristian Muggerud, Siemens

16.45

Avslutning og vel hjem!

Tekna har holdt av rom på Scandic Fornebu, men alle deltakere må selv booke og betale for disse. 

Gå inn på https://www.scandichotels.com/ 

Legg inn Scandic Fornebu, velg hvor mange netter du vil bo og benytt koden BTEK230523 for rimeligere avtalepris. Husk å booke rom før 11. april!

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Energi og klima

Fjernvarme – omvisning hos Eidsiva Bioenergi

24. apr.
kl. 17.00–19.00
Eidsiva Bioenergi AS Avd Hamar, HAMAR

Energi og klima

Kjernekraft. Naturens bestevenn?

3. mai
kl. 18.00–20.00
Trondheim, TRONDHEIM