26.–28. feb.

Vern og kontrollanlegg i energiproduksjon, transmisjon og distribusjon. Introduksjon til standarden IEC61850.

Meld meg på

Dette kurset tilrettelegger for faglig oppdatering og nettverksbygging for personell som er involvert i planlegging og utførelse av vernsystemer for energiforsyningsanlegg.

Kurset tar utgangspunkt i en stor eksempelstasjon og beskriver krav til vern samt aktuelle verntyper/vernløsninger for de enkelte anleggsdeler i stasjonen. Sentrale emner innen fagfeltet vern og kontrollanlegg blir på denne måten trinnvis gjennomgått for områdene transmisjon, distribusjon og energiproduksjon.

Det blir videre gitt en introduksjon til standarden for automasjons-design av transformatorstasjon, IEC 61850, også kalt «ryggraden i fremtidens kontrollsystem».

«Vern og kontrollanlegg» går over tre dager, holdes på norsk og er uten leverandørpreferanser.

Sentrale temaer:

 • Generelt om vernsystemer
 • Myndighetskrav, hoved- og reservevern, måleprinsipper
 • Måletransformatorer - egenskaper og dimensjonering
 • Systemjordingens påvirkning på vernsystemet
 • Ledningsvern i transmisjonsnettet
 • Samleskinne- og bryterfeilvern
 • Transformator- og reaktorvern
 • Vern av kondensatorbatterier
 • Ledningsvern i distribusjonsnettet
 • Generatorvern
 • Vern i nett med distribuert generering
 • Innkoblingsautomatikk
 • Releplanlegging og verninnstillinger
 • Regulering av Petersenspoler og transformator lastkobler.
 • IEC61850 og kontrollanlegg - kommunikasjonsstruktur, hjelpemiddel og dokumentasjon
 • Fremtidsutsikter – fulldigitale stasjoner
Skriv ut

26. februar 2018

09:00

Registrering av deltakerne

09:30

Vernsystemer generelt

 • Hvorfor og hvordan?
 • Definisjon av vernsystem
 • Krav til vern

Stein Ingebrigtsen, Statnett

10:00

Systemjording

Stein Ingebrigtsen, Statnett

10:40

Pause

11:00

Måletransformatorer - en vital del av vernesystemet

 • Strømtransformatorer
 • Spenningstransformatorer
 • Ikke konvensjonelle måletransformatorer

Stein Ingebrigtsen, Statnett

12:15

Presentasjon eksempelstasjon

12:30

Lunsj

13:30

Vern for direktejordet system - 300/420kV

 • Distansevern

Stein Ingebrigtsen, Statnett

14:10

Pause

14:30

Vern for direktejordet system - 300/420kV

 • Linjedifferensialvern
 • Samleskinnevern

Stein Ingebrigtsen, Statnett

15:40

Pause

16:00

Vern for direktejordet system - 300/420kV

 • Jordstrømvern
 • Innkoblingsautomatikk

Stein Ingebrigtsen, Statnett

17:00

Avslutning

27. februar 2018

09:00

Transformatorvern

 • Transformatorens egenskaper
 • Innkoblingsstrømmer
 • Differensialvern
 • Jordfeil differensialvern (REF)
 • Transformatorens vakter
 • Overlastvern
 • Øvrige vern

Zoran Gajic Ph.D., ABB GA Products

11:00

Pause

11:15

Reaktorvern

 • Reaktorens egenskaper
 • Innkoblingsstrømmer
 • Differensialvern
 • Jordfeil differensialvern (REF)
 • Reaktorens vakter
 • Øvrige vern

Zoran Gajic Ph.D., ABB GA Products

11:45

Kondensatorbatterivern

 • Oppbygging av kondensator- og filter-batterier
 • Innkoblingsstrømmer
 • Blokkering mot tilkobling
 • Differensialvern
 • Overlastvern
 • Ubalansevern
 • Øvrige vern

Zoran Gajic Ph.D., ABB GA Products

12:30

Lunsj

13:30

Fasestyrt kobling

 • Innkoblingsstrømmenes påvirkning i elkraftsystemet
 • Styrt innkobling
 • Styrt frakobling

Zoran Gajic Ph.D., ABB GA Products

14:00

Spenningsregulator

 • Trinnkoblerens egenskaper
 • Spenningsregulering for enkel transformator
 • Spenningsregulering for parallelle transformatorer

Zoran Gajic Ph.D., ABB GA Products

15:00

Pause

15:15

Vern for isolert-/kompensert system - 66/132 kV

 • Distansevern
 • Jordfeildeteksjon
 • Innkoblingsautomatikk

Stein Ingebrigtsen, Statnett

16:15

Pause

16:30

Distribusjon og automasjon

 • Forenklet samleskinnevern
 • Jordfeildeteksjon
 • Vernfunksjoner med retning
 • Smarte nett - Automasjon og kommunikasjon

Einar Lamo, Siemens

17:30

Avslutning

28. februar 2018

09:00

Generatorer

 • Generatorens egenskaper
 • Differensialvern
 • Stator jordfeilvern
 • Rotor jordfeilvern
 • Undermagnetiseringsvern
 • Frekvensvern
 • Spenningsvern
 • Etc.

Ronny Goin, Statkraft

11:00

Pause

11:30

Releplanlegging

 • Prinsipper for releplanlegging
 • Rolle som systemansvarlig
 • Nettmodeller
 • Simuleringer
 • Innstillingsfilosofi

Lars Erik Strømsnes, Statnett

12:30

Lunsj

13:30

Kontrollanlegg

Prinsippiell oppbygging for eksempelsasjon: - Konvensjonelle kontrollanlegg - Nettverksbaserte kontrollanlegg - Stasjonsdatamaskin eller Gateway - Objektmaskinfunksjonalitet - Styreprinsipp lokalt og fjernt - Forriglinger kablet, sw-basert og hybrid - Måleverdier - presentasjon lokalt og fjernt - Kontrollanlegg med regulatorer - Fjernstyringsvendere - Automatiske funksjoner

Hans Kristian Aamodt Muggerud og Leif Egil Stene Dahl, Siemens

15:00

Pause

15:15

Kontrollanlegg

Topologi, IEC61850 og IT-sikkerhet - Topologiskisser for eksempelstasjon - IEC61850 - praktisk forklart - Redundans i stasjonsnettverket - Redundant stasjonsdatamaskin/Gateway - Redundant forsyning - Reduntante switcher - Hjelpeanlegg - IT-sikkerhet - Beredskapsforskrift - Brukertilgang - Sikring av data - Backup/Restore - Produkt- og systemsikkerhet - Logging - Distribusjonsnettet

Hans Kristian Aamodt Muggerud og Leif Egil Stene Dahl, Siemens

16:45

Oppsummering og avslutning

17:00

Avslutning / hjemreise

 • Leif Egil Stene Dahl

  Systemansvarlig

  Siemens AS avd Energy Management (Trondheim)

 • Zoran Gajic

  Technical Marketing Manager

  ABB

 • Ronny Goin

  Senior Specialist

  Statkraft Energi AS

 • Stein Ingebrigtsen

  senioringeniør

  Statnett SF

 • Einar Lamo

  Fagsjef

  Siemens AS avd Energy Management (Trondheim)

 • Hans Kristian Muggerud

  Fagsjef kontrollanlegg

  Siemens AS Avd Energy Management (Oslo)

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Energi og klima

Solceller som energikilde

12. mars
kl. 18:00–19:00

Energi og klima

Solceller - fremtidens teknologi?

15. mars
kl. 17:00–18:30
Auditorium 1, Realfagsbygget, BERGEN

Energi og klima

Workshop: CO2 som kuldemedium

21. mars
kl. 08:00–16:00