21. okt.
kl. 09:00–16:00
Streaming, Nettbasert

Hva gjør veiprosjektene med vannmiljøet vårt?

Meld meg på

Norge er et langstrakt land. Reiser du fra syd til nord i landet, har du tilbakelagt en distanse som likeså kunne føre deg til Nord-Afrika. For å binde sammen landsdelene og redusere reisetiden har det i det siste 10-år vært mange store vegprosjekter i Norge, og flere vegprosjekter er på gang.

Hva gjør disse vegprosjektene med vannmiljøet vårt? Hva bør en utslippstillatelse fra veganlegg inneholde? Når og hvordan bør man rense vegvann, og er det slik at mikroplast fra veg er en stor utfordring?

Arrangementet streames. Meld deg på seminaret, så sender vi deg lenken til møtet i forkant.

Finn frem:

Nettbasert seminar
Skriv ut

Møteleder: Kjersti Wike Kronvall, SVV og Sissel Brit Ranneklev, NIVA

08:55 - 09:00

Informasjon om Vannforeningen

09:00 - 09:10

Innledning ved møteleder

09:10 - 09:25

Hva vet vi om effekter av veivann på vannmiljøet og hvor godt fungerer tiltakene?

Jes Vollertsen, Universitetet i Aalborg

09:30 - 09:55

CEDR-prosjektet: Hva har vi lært av europeisk samarbeid om veg og vann?

Lene Sørlie Heier, Statens vegvesen

10:00 - 10:15

Nasjonal innsjøundersøkelse av saltpåvirkede innsjøer

Halvor Saunes, COWI

10:20 - 10:35

Hvis vi mener vannmiljø er viktig, hva er da relevante pålegg?

Frode Kroglund, Fylkesmannen i Agder

10:40 - 11:00

Pause

11:00 - 11:15

Store samferdselsprosjekter – forundersøkelser, overvåking av vannmiljø og tanker om tålegrenser

Roger Roseth, NIBIO

11:20 - 11:35

Utfordringer med håndtering av tunneldrivevann og oppfølging utslippstillatelser

Eirik Leikanger, Veidekke

11:40 - 11:55

Erfaringer knyttet til vannhåndtering ved utbygging av Tvedestrand-Arendal

Marianne Simonsen Bjørkenes, Nye Veier

12:00 - 12:45

Pause

12:45 - 13:00

Metode for måling av partikler fra dekkslitasje i vegmiljøet

Demmelash Mengistu Ås kommune/NMBU

13:05 - 13:20

Mikroplast fra vei

Elisabeth Rødland, NIVA

13:25 - 13:40

Hvor godt fungerer dagens rensetiltak for tilbakeholdelse av mikroplast fra veivann?

Resultater fra innledende studier

Eilen Arctander Vik, Aquateam COWI

13:45 - 14:10

Pause

14:10 - 14:25

Krav, utforming og design av rensetiltak

Svein Ole Åstebøl, COWI

14:30 - 14:45

Uttesting av 2-trinns rensing i Bjørnegårdtunnelen

Thomas Meyn, NTNU

14:50 - 15:05

Sedimentasjonsdammer bidrar til å rense forurenset veivann; hvordan påvirkes dyrene som lever der?

Sondre Meland, NIVA

15:15

Oppsummering og avslutning

 • Marianne Simonsen Bjørkenes

  Rådgiver Ytre miljø

  Nye Veier AS

 • Lene Sørlie Heier

  Statens vegvesen Divisjon Utbygging

 • Frode Kroglund

  Fylkesmannen i Agder

 • Eirik Leikanger

  Miljøleder

  Veidekke Entreprenør AS Region Oslo

 • Sondre Meland

  Forskningsleder

  Norsk Institutt for Vannforskning Oslo

 • Demmelash Mengistu

  VA-delingsingeniør

  Ås kommune

 • Thomas Meyn

  Førsteamanuensis

  NTNU Institutt for bygg- og miljøteknikk

 • Roger Roseth

  NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi

 • Elisabeth Strandbråten Rødland

  PhD stipendiat

  Norsk Institutt for Vannforskning Oslo

 • Halvor Saunes

  Rådgiver vannmiljø

  Cowi AS Avd Oslo

 • Eilen Arctander Vik

  forskningsleder

  Aquateam COWI AS

 • Jes Vollertsen

  professor

  Aalborgs universitet

 • Svein Ole Åstebøl

  Seniorrådgiver

  Cowi AS Avd Oslo

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Miljø- og biovitenskap

Tekna X: Klima og sirkulær økonomi

7. okt.
kl. 18:00–20:00

Miljø- og biovitenskap

Elektrifisering av oppdrettsnæringen

8. okt.
kl. 11:30–13:00
Streaming, Nettbasert

Miljø- og biovitenskap

CRISPR-teknologien i havbruksnæringen

15. okt.
kl. 18:00–20:00