Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk

Vegdrift 2020 - Sommerdrift

Skriv ut

10:00

Registrering og lett frokost

10:55

Velkommen og praktiske opplysninger

Sommerdrift, renhold, luftkvalitet og arbeidsvarsling

11:00

Drifts og vedlikeholdsstandard

 • Sommerdrift
 • Renhold
 • Luftkvalitet

11:30

NVDB - Norsk Vegdatabank

 • Søk i databanken
 • Elementer og objekter som er søkbare
 • Status på vegnettet
 • Søk i vegkart.no

12:00

Pause

12:15

Arbeidsvarsling

 • Hvilke krav / kompetanse som gjelder
 • Definisjoner / begrep
 • Kontroller

12:45

Lunsj

Utfordringer ved gang og sykkelveg

14:00

Hvordan tilpasse drift til å få flere gående og syklende

 • Presentasjon av programmet BEVEGELSE (Forskningsaktiviteter mot sommerdrift)
 • Tilstandsregistrering av gang- og sykkelvegnettet
 • Tiltak i sommerdrift for lettere å gjennomføre vinterdrift
 • Forbedring av forholdene mot trafikantene

14:30

Sykkelvegnettet

 • Sykkelbyen - hva skjer
 • Erfaringer
 • Bedre helårsdrift - en nøkkel til sykkelsuksess
 • Fremtidsutsikter for syklistene

15:00

Pause

15:30

Selvkjørende biler i trafikkbildet?

 • Teknologiske behov
 • Hindringer og utfordringer

16:00

Reformene i vegsektoren – hva betyr dette for trafikanter, markedet og fagmiljøene?

Investering og drift av vegdekker, arbeidsvarsling

16:30

Nytt fra testområdet - rød støpeasfalt

 • Hva er støpeasfalt
 • Produksjon av støpeasfalt
 • Fordeler ved bruk av støpeasfalt

17:00

Slutt på dag 1

20:30

3-retters middag med drikkepakke i restauranten - krever egen påmelding

Dag 2, 4. april

10:00

Asfalt og dekker, reasfaltering, oppgaver og prosesser

 • Gjenbruk i asfalt
 • Velg rett massetype
 • Deformasjon-løsninger på ett problem?
 • Bestandighet

Overvann og klima

10:30

Rensing av overvann - løsninger og drift

11:00

Hva gjør klimaendringene med vegnettet?

 • Krav i håndbøkene til Statens Vegvesen
 • Klimatilpasset drift og vedlikehold
 • Hva er implementert

11:30

Pause og utsjekk fra rommene

11:45

Befaring til Trondheim bydrift - demo av maskiner for sommerdrift

 • Ny feiemaskin i kommunal drift
 • Avansert kantklipper fra Kulstad Maskin AS

13:15

Lunsj

Natur og grøntdrift - vi legger inn pauser etter behov i programmet

14:00

Tilrettelegging for biologisk mangfold ved bygging og drift av veganlegg

Eksempel fra Kvivisvegen i Volda - bygging av amfibietunell for å ivareta paddebestanden ved Lisjevatnet

14:30

Bruk av sprøytemidler og bekjempelse av ugress

 • Kort om regelverket
 • Hvor og når
 • Trafikksikkerhet

15:15

Miljøvennlig ugressbekjempelse

 • Hvordan bekjempe ugress uten sprøytemidler
 • Hva er miljøvennlig
 • Hvordan utføre

15:45

Fremtidig gatemiljø

 • Vegetasjon
 • Grønt i veg
 • Kantklipping

16:15

Robotisering i grøntdrift

 • Muligheter
 • Faremomenter
 • HMS
 • Fremtidsutsikter

16:30

Kantslått, grøntareal og HMS

 • Klippebredde
 • Aksellast
 • Klippemetoder/utstyr

Betraktninger fra byggherre- og entreprenørenes side

17:00

Kort oppsummering og vel hjem

Vi tar forbehold om mindre endringer/justeringer i programmet