Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Meny
Norsk | English
Søk

Vegdrift 2020 - Sommerdrift

Få en faglig oppdatering og sikre deg siste nytt innen drift av sommerveg både på nasjonalt og kommunalt nivå. Kan bransjen robotiseres?

Velkommen til et lærerikt seminar om sommerdrift. Vi gjennomgår drifts- og vedlikeholdsstandarder, renhold, luftkvalitet, løsninger for gående og syklende, arbeidsvarsling med mer.

  • Gjennomgang av regler for sommerdrift
  • Drift av gang- og sykkelveger
  • Arbeidsvarsling ved grøntdrift
  • Renhold av gater, veger og tunneler
  • Hva er sikkert nok utstyr?
  • Reasfaltering og gjenbruk
  • Grøntskjødsel

Seminaret inkluderer også en spennende utflukt til Trondheim bydrift for besiktigelse av nytt og avansert utstyr for sommerdrift.

Målgruppe: De som har ansvar for dekkevedlikehold, grøntdrift, håndtering av overvann og graving, i veg - både hos offentlig myndigheter og forvaltere (stat, fylkeskommune og kommune), entreprenører og rådgivere.

Det vil bli spennende innlegg fra mange ulike aktører innen de valgte temaene; fra Statens vegvesen, ulike kommuner, små og store entreprenører og rådgivere.

Vi håper du vil delta, og bidra gjerne til tverrfaglige diskusjoner og meningsutvekslinger underveis i seminaret.

Programkomite:

Bente Karin Verkland, Trondheim kommune
Kjell Haukeberg, Statens Vegvesen
Per-Arne Tøgersen, Statens Vegvesen
Lene Nordrum, Tekna