Få oversikt over hva som skjer innen forskning og utvikling på vinterdrift av vei samt nye krav for gående, syklende og kollektivtrafikk.

Meld meg på

Bli oppdatert på det siste og få innsikt i problemstillingene, utfordringene og de gode løsningene knyttet til vinterdrift av vei, gang- og sykkelveinettet.

Få input på strategier og valg av metoder.

Programmet inneholder spennende innlegg fra alle aktører innen vinterdrift fra forskning-/og universitetsmiljø, Statens vegvesen, kommuner, små og store entreprenører, rådgivere og brukerorganisasjoner.

Vi håper du har anledning til å delta, og gjerne bidra til tverrfaglige diskusjoner og meningsutvekslinger etter innleggene.

Målgruppe for seminaret:

De som har ansvar for planlegging og gjennomføring av vinterdrift både hos offentlig myndighet og forvaltere (stat, fylkeskommune og kommune), entreprenører og rådgivere.

Velkommen til interessante og lærerike dager i Trondheim!

Ønsker ditt firma en utstillerplass på seminaret, så er du velkommen til å ta kontakt med prosjektleder for tilbud, len@tekna.no.

Skriv ut

10:00 - 15:30

Programmet er under utarbeidelse og vil snart bli synlig på siden

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

AI og Mobilitet

27. mai
kl. 08:30–11:00

Samferdsel, infrastruktur og areal

Befaring: Hva gjøres for syklende og gående i Oslo sentrum?

6. juni
kl. 17:00–19:00

Samferdsel, infrastruktur og areal

Mobilitetskonferansen 2019

11. juni
kl. 09:00–15:30