Få oversikt over hva som skjer innen utvikling på vinterdrift av vei samt nye krav for gående, syklende. I år tar vi for oss brøyteteknikk på flyplasser også, teknikken er overførbar til vegnettet. Er du i tillegg interessert i hva som vil skje i fremtidens vegutvikling ser vi på støttesystem for droner og selvkjørende tungtrafikk.

Meld meg på

Bli oppdatert på det siste og få innsikt i problemstillingene, utfordringene og de gode løsningene knyttet til vinterdrift av vei, gang- og sykkelveinettet.

Få input på strategier og valg av metoder.

Programmet inneholder spennende innlegg fra alle aktører innen vinterdrift fra forskning-/og universitetsmiljø, Statens vegvesen, kommuner, små og store entreprenører, rådgivere og brukerorganisasjoner.

Vi håper du har anledning til å delta, og gjerne bidra til tverrfaglige diskusjoner og meningsutvekslinger etter innleggene.

Målgruppe for seminaret:

De som har ansvar for planlegging og gjennomføring av vinterdrift både hos offentlig myndighet og forvaltere (stat, fylkeskommune og kommune), sivilingeniniører, ingeniører, konsulenter, planleggere, entreprenører og rådgivere.

Velkommen til interessante og lærerike dager i Trondheim!

Ønsker ditt firma en utstillerplass på seminaret, så er du velkommen til å ta kontakt med prosjektleder for tilbud, len@tekna.no.

Skriv ut

Dag 1, 29. oktober

10:00

Velkommen og praktiske opplysninger

Organisering av Veg-Norge

10:05

Hvordan skal AS Norge styres etter kommune og regiosnsammenslåingen

Hvilke krav og forventninger stiller myndighetene til enhetlig
- trafikksikkerhetsarbeid
- fremkommelighet og
- forutsigbarhet
- 0-visjonsmål

Tore O. Sanvik, fylkesordfører, Trøndelag fylkeskommune

Representanter fra vegaktører sier noe om sine drift- og vedlikeholdstrategier

10:30

Statens Vegvesen

Trond M. Andersen, Statens Vegvesen, Vegdirektoratet

11:00

Nye Veier AS

Tor Alf Høye, fagansvarlig drift og vedlikehold, Drift og trafikantnytte, Nye Veier AS

11:30

Pause

11:45

Fylkeskommunen

Eva Solvi, fylkesvegsjef, Trøndelag

12:15

Kommunen

NN, Trondheim kommune

12:45

Hvordan løse utfordringen med å få mer vegnett å drifte

 • Eksempel fra Trondheim kommune

NN, Trondheim kommune

13:00

Lunsj

Utviklingstrekk i vegdrift - nye driftsmåter

14:00

Asfaltutvikling over tid og inn i fremtiden

Lillian Uthus Mathisen, teknisk leder, Veidekke Industri AS

14:30

Vegdekke, piggdekk og salt

NN, Norges Lastebileier Forbund

15:00

Pause

15:30

Vinterrydding av veg - maskiner og teknikk

16:00

Brøyteteknikk på flyplasser

Tommy Flakk og Einar Uglem, drift og vedlikehold Værnes flyplass, Avinor

17:00

Utflukt til vinterdriftslaben, NTNU

Besøket til vinterdriftslaboratoriet vil gi deg et innblikk i pågående forskning på brøyting, salting og måling av føre på gang- og sykkelveier. Du skal se hvordan vi lager snø til forskningen vår, får et innblikk i forskning på rimdannelse og støvdemping og vi skal vise resultater fra vår modellsnøplogforsøk.

Deltakelse er gratis men krever påmelding slik at vi vet antallet, og kan tilrettelegge for best mulig transport.

19:30

Middag på hotellet - krever egen påmelding

Dag 2, 30. oktober

Myke trafikanter i vegbildet

09:00

BEVEGELSE - oppdatering fra Statens Vegvesen

Vi får en oppdatering på programmet BEVEGELSE fra SVV i forhold til vinterdrift

Katja-Pauliina Skille, sjefingeniør, Statens Vegvesen

Trafikksikkerhet

09:30

Nye krav til vinterdekk for tunge kjøretøy

Kurt Ottesen, jurist, Statens Vegvesen, Vegdirektoratet

10:00

Nytt konsept for håndtering av brøytestikker

Peder Kr. Strømsvig, daglig leder RoadTech

10:30

Pause og utsjekk fra rommene

11:00

Sand til sanding

 • Sandtyper (fraksjoner) og mengder,
 • Fastsandsoptimalisering
 • Erfaringer fra feltaktivitet

Inge Bolme, prosjektleder D&V, Veidekke Industri AS

11:30

Seiping av dekk - effekt eller ikke?

Inge Bolme, prosjektleder D&V, Veidekkke Industri AS

12:00

Lunsj

Fremditsperspektiver i vegdriften

13:00

ITS som verktøy i vinterdriften

Fordeler og ulemper

Torgeir Vaa, sjefingeniør, Statens Vegvesen

13:30

Technology making slippery roads visible, innlegg på engelsk

 • The necessity of on-vehicle road condition monitoring
 • TracSense's solution to the problem using advanced optical sensing
 • Applications within autonomous driving, and driver assistance systems

Anthony Hovenburg, CEO, TracSense AS

14:00

Pause

14:15

Droner som støtte på drift og vedlikehold

 • ved skredovervåkning
 • ved ras

14:45

Selvkjørende tungtrafikk

Erfaringer så langt

Erling Sæther, Flowchange AS

15:15

Avslutning og vel hjem

 • Trond Michael Andersen

  Avdelingsdirektør

  Statens Vegvesen Vegdirektoratet veg og trafikkfaglig senter

 • Inge Bolme

  Prosjektleder D

  Veidekke Industri AS ASF Trondheim

  Yrkesaktiv innen lastebiltransport, som sjåfør og siden firmainnehaver, i perioden 1996-2010. Asfalt og massetransport i kombinasjon med vintervedlikehold (brøyting og strøing/salting). Ingeniørstudier fra høsten 2010 til våren 2015. Mastergrad innen industriell drifts- og vedlikeholdsteknikk. Ansatt i Veidekke høsten 2015 som prosjektleder D&V ved Kompetansesenteret VDI. Har her jobbet mye inn mot ulike FoU aktiviteter (vinterdrift) i regi av Statens vegvesen, i tillegg til intern opplærings- og utviklingsaktivitet.

 • Tommy Flakk

  leder PBR

  Avinor AS Trondheim Lufthavn

 • Gunnar Haaland

  Norconsult

 • Anthony Hovenburg

  CEO

  Tracsense AS

  Anthony Hovenburg is CEO at the Oslo-based company TracSense AS. This start-up is developing sensor technology that makes autonomous driving more robust in winter conditions. The driver assistance systems (ADAS) that are found on cars today are unaware of the occurring road surface conditions, leading to potential dangerous situations. This is particularly true for harsh climates, such as found in Northern Europe. Therefore to further improve the safety of these systems it is important for the car to detect slippery roads. TracSense is solving this problem by developing a car-mounted optical sensor that can perform this evaluation with high precision and reliability. For more information please visit http://www.tracsense.tech

  Company biography: Heavy rain, ice and fog currently pose significant limitations on the performance of autonomous driving systems. TracSense develops technology that makes ADAS and self-driving vehicles capable of operating in challenging weather conditions. Currently our highlighted product is a novel car-mounted sensor system that determines the slipperiness of the road (µ). This is done by optically measuring the chemical composition of the contamination on the road. Using advanced Machine Learning methods we are able to determine this in real-time and with record accuracy, thus making it exceptionally suitable for automotive applications.

 • Tor Alf Høye

 • Lillian Uthus Mathisen

  teknisk rådgiver

  Veidekke Industri AS ASF Trondheim

 • Roar Melum

  Norges Lastebileier-Forbund Trøndelag

 • Kurt Ottesen

  Statens vegvesen Region Midt Trondheim kontorsted

 • Tore O. Sanvik

  Fylkesordfører i Trøndelag

  Trøndelag fylkeskommune

 • Katja-Pauliina Skille

  Overingeniør

  Statens vegvesen Vegdirektoratet

 • Eva Solvi

  avdelingsdirektør

  Statens vegvesen Region Midt Trondheim kontorsted

 • Peder Kr Strømsvåg

  daglig leder

  Yeti Snowtec

 • Einar Uglem

  driftskoordinator

  Avinor AS Trondheim Lufthavn

 • Torgeir Vaa

  Sjefingeniør

  Statens Vegvesen Vegdirektoratet veg og trafikkfaglig senter

Konferanseprisen inkluderer ikke reise og opphold eller middag, du er velkommen til å booke ditt hotellrom selv. Velger du å booke i Scandic kjeden får du Tekna rabatt ved å oppgi kode BTEK291019, finn ditt rom på www.scandichotels.com.

Tekna arrangerer felles konferansemiddag, denne finner du som eget valg i påmeldingsskjemaet, trenger du egen faktura på middagen så skriv det i feltet for tilleggsopplysninger, der vil vi også at du oppgir eventuelt allergier.

Bedrifter som ønsker å profilere sine produkter og tjenester har mulighet til å leie plass i området utenfor konferanselokalene.

Utstillerne er selv ansvarlige for å ta med eventuelle vegger, roll-ups. Arrangør/hotell stiller med bord/duker/stoler/elektrisitet.

Pris: Kr 15 000 + 25 % mva.
Prisen inkluderer deltakeravgift for én deltaker.

Påmelding til utstilling gjør du i påmeldingsskjemaet til konferansen – kryss av for utstilling.

Utstillere

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Forsyningsforskriften

10.–11. okt.

Samferdsel, infrastruktur og areal

Grunnervervsdagene 2019