Få oversikt over hva som skjer innen forskning og utvikling på vinterdrift av vei samt nye krav for gående, syklende og kollektivtrafikk.

Meld meg på

Bli oppdatert på det siste og få innsikt i problemstillingene, utfordringene og de gode løsningene knyttet til vinterdrift av vei, gang- og sykkelveinettet.

Få input på strategier og valg av metoder.

Programmet inneholder spennende innlegg fra alle aktører innen vinterdrift fra forskning-/og universitetsmiljø, Statens vegvesen, kommuner, små og store entreprenører, rådgivere og brukerorganisasjoner.

Vi håper du har anledning til å delta, og gjerne bidra til tverrfaglige diskusjoner og meningsutvekslinger etter innleggene.

Målgruppe for seminaret:

De som har ansvar for planlegging og gjennomføring av vinterdrift både hos offentlig myndighet og forvaltere (stat, fylkeskommune og kommune), entreprenører og rådgivere.

Velkommen til interessante og lærerike dager i Trondheim!

Ønsker ditt firma en utstillerplass på seminaret, så er du velkommen til å ta kontakt med prosjektleder for tilbud, len@tekna.no.

Programkomite:

 • Kai-Rune Lysbakken, Statens Vegvesen
 • Rolf-Magne Brødreskift, Trondheim kommune
 • Espen Wicken, MEF Molde, Vinterdriftsutvalget
Skriv ut

09:30

Velkommen og praktiske opplysninger v/møtelder

Del 1 - Nye krav for gående, syklende og kollektiv trafikk

09:35

(1) Målsettinger og nye krav for vinterdrift for gående og syklende

Katja-Pauliina Rekilâ, Statens Vegvesen

10:00

(2) Miljøpakken i Trondheim - Miljømål, ønsker, behov og betalingsvilje

Heidi Fossland, programleder for miljøpakken i Trondheim

10:30

Pause

10:45

(3) Hvordan møter vi nye krav? (metoder, utstyr og utfordringer)

Har vi gang- og sykkelveier som tåler dagens krav til vinterdrift? Dekkekvalitet, bæreevne og frostsikring

Rolf-Magne Brødreskift, Trondheim kommune

11:20

(4) Har vi gang- og sykkelveier som tåler dagens krav til vinterdrift?

Dekkeevne, bæreevne og frostsikriring

Kai-Rune Lysbakken, Statens Vegvesen

12:00

Lunsj

Del 2 - Svevestøv

13:00

(5) Generell innføring om luftkvalitet

Tore Nordstad, Miljøavdelingen Trondheim kommune

13:30

(6) Svevestøv og generering av svevestøv

Brynhild Snilsberg, Statens Vegvesen

14:00

(7) Driftstiltak mot veggenerert svevestøv i Trondheim

Tore Nordstad, Miljøavdelingen, Trondheim kommune

14:30

(8) Suksesskriterier for driftstiltak mot svevestøv - Erfaringsrapport fra Trondheim

Tore Nordstad, Miljøavdelingen, Trondheim kommune

15:00 - 18:00

Utflukt til Trondheim bydrift - gratis men krever påmelding

Velkommen og innledning v/Bydriftssjef Per Øyvind Karlsen

Tid til å besiktige utstyr og demo av utstyr

19:30

Middag i hotellets restaurant - krever egen påmelding

Del 3 - Nye driftsmetoder

09:00

(9) God mekanisk fjerning av snø - Bruk av "slapsegrind" og kost

Dagfinn Gryteselv, Statens Vegvesen

09:30

(10) Strøsandkvalitet - Hvilke krav bør stilles?

Bård Nonstad, Statens Vegvesen

10:00

(11) Rodeplanleggingsverktøy, rapportering og automatisk innsamling av driftsdata

10:30

Pause og utsjekk fra rommene

11:00

(12) Mengdenøyaktighet på salt- og sandspredere

Dagfinn Gryteselv, Statens Vegvesen

11:30

(13) Vinterdrift i by

Entreprenør Svein Tore Sæther, Graver AS

12:15

Lunsj

13:15

(14) Vinterdrift utenfor by, erfaringer fra Røros

Ola P. Skott, Skotts Maskin AS

Del 4 - Nytt innen Forskning og utvikling

13:45

(15) BEVEGELSE - FoU-program for bedre drift og vedlikehold for gående og syklende

Bård Nonstad, Statens Vegvesen

14:30

Pause

14:45

(16) Utfordringer fremover, hvordan få til innovasjon

Øystein Larsen, Statens Vegvesen

15:00

Avslutning og vel hjem

Overnatting er ikke inkludert i seminarprisen. Ønsker du overnatting så bestilles det av hver enkelt direkte til hotellet. tel: 21 61 51 00, eller på www.scandichotels.no.

Tekna har fått avtalepris på enkeltrom med frokost fra 8.-9.11, kr 1190,-, oppgi kode "BTEK081117" ved bestilling.

 • Rolf Brødreskift

  Trondheim kommune Bydrift

 • Øystein Larsen

  Sjefingeniør

  Statens vegvesen Vegdirektoratet

  Øystein Larsen har jobbet med drift og vedlikehold av veger siden 1983. Mesteparten av tiden i Vegdirektoratet og ved tidligere Vegkontoret i Sør-Trøndelag.

  Han har også jobbet 3 år i konsulentfirmaet Asplan og vært innom SINTEF og NTNU i 2 perioder.

  Han er nå leder for faggruppe Drift og vedlikehold ved seksjon for Drift, vedlikehold og vegteknologi på Vegavdelingen.

 • Kai Rune Lysbakken

  Sjefingeniør

  Statens vegvesen Vegdirektoratet

 • Espen Wicken

  fagrådgiver

  MEF, Molde

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Seksjoneringsdagene 2017 - FORTSATT LEDIGE PLASSER!

25.–26. sep.

Samferdsel, infrastruktur og areal

Kobbertyveri - problem for jording av jernbanen?

26. sep.
kl. 17:00–18:30

Samferdsel, infrastruktur og areal

Bilfritt byliv i Oslo sentrum

24. okt.
kl. 17:00–19:00
Eldorado Bokhandel