31. mai
kl. 09.00–19.00
Trondheim sentralstasjon, TRONDHEIM

Vårens tur for Tekna Seniorforum arrangeres i samarbeid med Fortidsminneforeningen, og den går til tre eldre kirker i Nord-Trøndelag.

Meld meg på

Beskrivelse

Turen vil vare en hel dag, og det blir servert både lunsj og middag under turen. Vi leier buss, og omviser blir Helle Vangen Stuedal fra Stjørdal museum, Værnes.

Program

 • 0900 Avreise fra Trondheim Sentralstasjon
 • 0910 Strindheim
 • 1000-1100 Omvisning i Værnes kirke
 • 1100-1200 Lunsj Stjørdal museum
 • 1320-1345 Omvisning Toldnes gravfelt
 • 1400-1445 Omvisning Mære kirke
 • 1500-1545 Omvisning Hustad kirke
 • 1600-1730 Middag, Øyna restaurant
 • 1900 Ankomst Trondheim

Steder å se

Værnes kirke

Værnes kirke er en av våre eldste steinkirker og ble bygd mellom 1080 og 1100 i romansk stil. Kirka er rikt dekorert og har eldre kalkmalerier. Det er også funnet runeinnskrifter fra 1075 i kirka. Ved siden av kirka er det avdekket en tidligere kalkovn fra 1200 tallet. Værnes kirke var tidligere fylkeskirke for Stjørdal fylke og Værnes gård hadde status som kongsgård.

I tilknytning til kirka ligger Stjørdal museum hvor vi får servert lunsj

Toldnes gravfelt

På Toldneset ligger et av Norges største ansamling av gravrøyser fra bronsealderen, omkring 40 i tallet. I de noe over 20 røysene som er undersøkt ligger det 48 mennesker begravd. De døde ble lagt ned i større og mindre kister av kantstilte steinheller eller av liggende flate heller som gav gravkammeret et flott utseende. Til dødsriket har de døde fått med seg verdifulle gjenstander, smykker, kniver, sverd og små økser, - vitner om velstand, og viser at menneskene på og omkring Toldnes allerede i bronsealderen hadde god kontakt med omverden.

Mære kirke

Mære kirke er en gråsteinkirke i romansknormannisk stil fra tidlig middelalder (1100-tallet), og står på et førkristent kultsted som omtales i sagaen. Mære Kirke er reist på samme sted som det gamle gudehovet stod. I forbindelse med hovet oppsto mange dramatiske hendinger i striden mellom gammel og ny tro. Hellig Olav forlangte at en kirke ble reist over hovet. Mære kirke har mye verdifullt inventar: Et Kristus-krusifiks fra 1200-tallet, flere stoler fra 1400-tallet, mens altertavlen og prekestolen er fra midten av 1600-tallet.

Hustad kirke

Hustad kirke ligger helt nord på Inderøya. Den er bygget mellom 1150 og 1165, sannsynligvis som en privatkirke knyttet til storgården like ved. Kirka ble nedlagt i 1887, og har deretter vært eid av Fortidsminneforeningen, og er en av få kirker med uforandret interiør gjennom flere århundrer.

Middag serveres på Øyna gjestehus ved Sakshaug gamle kirke.

Praktisk informasjon

 • Egenandel: kr 600 per person.
 • Det er mulig å ta med en ledsager, vennligst angi riktig antall deltakere (1 eller 2) når du fyller inn påmeldingsskjemaet.

Illustrasjonsbilde: Getty Images

Finn frem:

Avreise fra Trondheim sentralstasjon