15. apr.
kl. 13:00–15:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Vårmøte for fagskoler og høgskoler/universiteter arrangeres digitalt via Microsoft Teams på grunn av Covid -19. VÅRMØTE ER GRATIS. Vi trenger påmelding for å sende deg Teams lenker til fellesdelen og de separate delene for hhv fagskoler og høgskoler og universiteter.

Meld meg på

Vårmøte deles opp i en FAGLIG felles del og to separate deler for hhv fagskoler og høgskoler /universiteter

Både fellesdelen og de separate delene har egne Teams lenker som du finner i bekreftelsesmailen du mottar etter din påmelding.

DEN FELLES FAGLIG DELEN har 3 faglige innlegg som tar for seg "hovedlinjene" i følgende publikasjoner som alle også har vært tema i Betongcast NB har eller skal arrangere:

INNLEGG 1-NB rapport nr 9 - "Praktiske råd og tiltak mot fastholdingsriss i herdende betongkonstruksjoner"

Innlegg 2-NB publikasjon nr 9 – "Betongoverflater"

Innlegg 3-NB publikasjon nr 15 - "Betonggulv - Gulv på grunn, påstøp"

SEPARAT DELEN FOR FAGSKOLER

har tema: «Nytte av laboratoriearbeid i fagskolene innen betong.»

SEPARAT DELEN FOR HØGSKOLER OG UNIVERSITETER

har tema: «Systemtenkning og bærekraftig utvikling i undervisningen»

Vårmøte blir spilt inn og etter arrangementet legges videoene ut under Betonglærernettverk på hjemmesiden til Norsk Betongforening sammen med innleggene.

Finn frem:

Ditt Covid-19 kontor
Skriv ut

13:00 - 13:05

Velkommen

Morten Bjerke, Tekna

13:05 - 13:25

1.1 NB rapport nr. 9 -"Praktiske råd og tiltak mot fastholdingsriss i herdende betongkonstruksjoner"

Gjennomgang av hovedlinjer i rapporten som også var tema i NB Betongcast nr13 som sendes 17. mars 2021. Bli med på sendingen 17. mars 2021 eller se Betongcasten etter 17. mars men før vårmøte). Har noe du ønsker å vite mer om kan stille du spørre foreleser i vårmøte.

Sverre Smeplass, Skanska Norge AS

13:25 - 13:45

1.2 NB publikasjon nr nr 9 – "Betongoverflater"

Gjennomgang av hovedlinjer i publikasjonen som også var tema i Betongcast nr. 2 - NB 9 "Betongoverflater" onsdag 29. april 2020. Se Betongcasten før møte og du kan stille foreleser på vårmøte spørsmål hvis det er noe du ønsker å vite mer om.

Sverre Smeplass, Skanska Norge AS

13:45 - 14:05

1.3 NB publikasjon nr NB publikasjon nr 15 - "Betonggulv - Gulv på grunn, påstøp "

Gjennomgang av hovedlinjer i publikasjonen som også var tema i Betongcast nr. 8 - NB 15 - "Betonggulv - Gulv på grunn, påstøp " onsdag 10. juni 2020. Se denne videoen før møte og du kan stille foreleser foreleser på vårmøte spørsmål hvis det er noe du ønsker å vite mer om.

Bernt Kristiansen, AF Gruppen Norge AS

14:05 - 14:15

PAUSE

14:15 - 2.1 FAGSKOLER «Nytte av laboratoriearbeid i fagskolene innen betong.»

EGEM TEAMS LENKE, se bekreftelsesmail mottatt etter din påmelding.

TEMA:

Bakgrunnen for dette teamet, er at vi her i Tromsø er i gang med å prøve å akkreditere vårt skolelaboratorie til A1 (fersk betong) A2 (herdet betong) og P1 (mekanisk prøving)

Hvilken erfaringer har andre fagskoler? Hvordan legger de det opp? Hvilken forsøk foretar de. Hvilken leverandører av utstyr bruker de. Erfaringer med leverandører.

Lars Carsten Haugen, FAGSKOLEN I TROMS og leder av betonglærernettverk fagskoler

14:15 - 2.2 HØGSKOLER OG UNIVERSITETER «Systemtenkning og bærekraftig utvikling i undervisningen»

EGEM TEAMS LENKE, se bekreftelsesmail mottatt etter din påmelding.

TEMA:

I de nasjonale retningslinjene for ingeniørutdanning står det, på side 9: «Systemtenkning og helhetsforståelse er grunnmuren for bærekraftig utvikling, og også viktige elementer i ingeniørutdanningen. Studieprogrammene må med sitt innhold, og undervisnings-, lærings- og vurderingsformer bidra til at studentene utvikler helhetsforståelse og blir bevisst systemene løsninger inngår i.»

Videre henvises det til FNs 17 bærekraftsmål.

Hvordan tas dette med inn i (betong)undervisningen på de forskjellige institusjonene? Kan dagens hovedtema være ett av svarene på bærekraft-temaet for betongundervisningen?

Paul R. Svennevig, UiA og leder betonglærernettverk høgskoler og universiteter

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Bygg, anlegg og eiendom

A2 Videregående kurs i betongteknologi

12.–14. apr.
Webinar, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

Nettkurs: (A0) Grunnkurs for betongtransportører. Selvstudium kan starte fra 4. mars.

14. apr.
kl. 13:00–15:00
Microsoft Teams, Nettbasert

Bygg, anlegg og eiendom

Plan og bygningsloven i praksis – TEK 17

20.–21. apr.
Zoom, Nettbasert