30.–31. mai
Farris Bad, LARVIK

Velkommen til konferansen som gir deg vannforsyningskompetanse i full bredde. Du får en samlet og god oversikt over utfordringer og effektive tiltak.

Meld meg på

Ny drikkevannsforskrift trådte i kraft 1. januar. Den setter økte krav til kommunenes egne sikkerhetsvurderinger, planer, ambisjonsnivå og prioriteringer. Er du forberedt?

Vannforsyningsdagene gir deg en fyldig oppdatering på det siste nye, og setter sikkerhetsspørsmålene i søkelyset.

 • Hvilke krav er absolutte og hvilke frihetsgrader har kommunene i forhold til helsefare fra bakterier, virus og parasitter
 • Kildebeskyttelse, hygieniske sikkerhetsbarrierer og vannbehandling
 • Strategier for utbedringer av ledningsnettet med vekt på lekkasjereduksjon
 • Beredskap knyttet til kompetansestøtte (VannVakten), nødnett og nødvannforsyning

Ta del i interessante foredrag, verdifulle erfaringsutvekslinger og spennende befaringer.

Vestfold Vann IKS og Larvik kommune er sammen med Tekna stolte vertskap for konferansen, og ønsker deg velkommen til lærerike dager på Farris Bad.

Du er selv ansvarlig for å booke hotellrom. Bestill ditt værelse via denne lenken før 30.3.17 for å sikre best mulig pris:

 • Christen Ræstad

  sivilingeniør

  Siviling Christen Ræstad

  91724855

Andre kurs og arrangementer innenfor dette emnet:

Samferdsel, infrastruktur og areal

Grunnervervsdagene 2017

Samferdsel, infrastruktur og areal

Digitalisering for smart vedlikehold - tilstandsovervåking

26. jan
kl 16:30–18:30

Samferdsel, infrastruktur og areal

Connected vehicle

14. feb
kl 08:30–12:30