Hopp til innhold
8. des.
kl. 09.30–18.00

Vi samler vannbransjen!

Bli med og drøft hvordan bransjen kan bli mer innovativ og hvordan offentlige- og private virksomheter kan jobbe sammen om fremtidsrettede løsninger.

Fremtidens løsninger

Bli kjent med suksessfaktorer ved gode prosjekter og hva som skal til for å lykkes med å utvikle og ta i bruk mer bærekraftige løsninger.

Årets tema

Tema for årets konferanse er:

- Fremtidens vannløsninger
- Innovativ vanndistribusjon
- Smart fornying

Konferansen er utarbeidet i tett samarbeid med:

 • Norsk Vann
 • Vannforsk
 • Vannklyngen
 • Vannfakta
 • Multiconsult Norge
 • FHI

 • VA-yngre

Utstillere

 • APX10 Revolutionizing water data

Bærekraftsmål

 • Logo for FN's bærekraftsmål nummer 1
 • Logo for FN's bærekraftsmål nummer 6
 • Logo for FN's bærekraftsmål nummer 10
 • Logo for FN's bærekraftsmål nummer 13
 • Logo for FN's bærekraftsmål nummer 17