Hopp til innhold

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2022

Vi samler hele vannbransjen! Bli med og drøft hvordan bransjen kan bli mer innovativ, og få ideer til hvordan du kan posisjonere deg for fremtidens vannbransje.

Innovasjon i vannbransjen

Innovasjon er noe din virksomhet bør sette av både tid og ressurser på – enten du jobber i kommunen, i et interkommunalt selskap eller i leverandørindustrien.

På innovasjonskonferansen samles hele vannbransjen. Her diskuterer vi nye samarbeid, nye prosjekter og hva som skal til for å lykkes for å skape en innovativ bransje i Norge. Nye løsninger har størst sjanse for å bli vellykkede dersom aktørene jobber sammen!

Tema for i år:

  • Du presenteres for det uforløste potensialet og innovasjonsbehovene i VA-bransjen
  • Vi ser på suksessfaktorer ved innovative anskaffelser og du presenteres for pågående prosjekter.
  • Innovasjon i nettverk: Få med deg eksempler på hvordan innovasjons- og bransjenettverk skaper nyutvikling.
  • Fremtidens VA-løsninger: Eksempler på cutting edge teknologi og Fremtidens innovatører.

Innovasjonskonferansen 2022 arrangeres av Tekna, Norsk Vann, Vannforsk og Vannklyngen

Vi legger til rette for utstillerplasser på årets konferanse – ta kontakt for plass len@tekna.no