Hopp til innhold

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2021

Forelesere

 • Line Ø. Angeloff

  Seniorrådgiver

  Folkehelseinstituttet

  Line er seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet, Avd. for smitte fra mat, vann og dyr. Hun jobber her primært med beredskap, rådgivning, veiledning og utredning innen badevann, drikkevann, legionella og innovasjon i vannbransjen. Hun er utdannet master i folkehelsevitenskap fra Nordisk Högskole för Folkehälsovetenskap, Gøteborg. Hun har også en bachelor i miljørettet helsevern/miljøhygiene, Telemark Distriktshøgskole

  Caroline Hovind Fantoft

  Innkjøper

  Oslo kommune Vann- og Avløpsetaten

  Caroline Hovind Fantoft er prosjektleder for No-dig prosjektet. Hun er utdannet innenfor markedsføring og ledelse og har vært ansatt i Oslo VAV siden 2014.

  Kjersti Granaasen

  Innovaswjonspådriver

  Leverandørutviklingsprogrammet

  Kjersti har jobbet med Innovative anskaffelser i Norge generelt og Innlandet spesielt de siste 3 årene. Drivkraften i pådriverjobben er å bidra til å gjøre en forskjell ved at nye og bedre løsninger etterspørres av offentlige virksomheter, og at bedrifter involveres og motiveres til utvikling. Før dette kom hun fra NHO, hvor hun har ledet og vært engasjert i flere prosjekt knyttet til vekst og utvikling av menneskesker, som bedriftenes viktigste ressurs.

  Åshild Lappegard Hauge

  Førsteamanuensis

  Høgskolen i Innlandet, studiested Lillehammer

  Åshild Lappegard Hauge har PhD i miljøpsykologi fra NTNU 2009, og har jobbet 10 år på SINTEF Byggforsk hovedsakelig med prosjekter finansiert av Forskningsrådet. Nå jobber hun som førsteamanuensis ved psykologisk institutt på Høgskolen i Innlandet, med forskning og undervisning i miljøpsykologi og kvalitativ metode. Hun har jobbet med forskning særlig innen to felt: 1) omgivelsene og arkitekturens betydning for livskvalitet, selvrespekt og mestring, spesielt for vanskeligstilte grupper, og 2) beslutningsprosesser for energieffektivisering og klimatilpasning.

  Rune Holmstad

  Senior Prosjektleder

  VEAS - Vestfjorden Avløpsselskap

  Rune Holmstad har jobbet med strategisk utvikling av Veas de siste drøye sju årene. Rune er utdannet sivilingeniør i kjemisk prosessteknologi og har en doktorgrad i materialvitenskap fra NTNU i Trondheim. Han har over 10 års produksjonserfaring fra industribedrifter innen treforedling, hvor vann også er en viktig del av produksjonsprosessen. Hovedfokuset hans ved Veas er å utarbeide og utvikle industrielle løsninger for verdiskapning av energi- og næringsressursene i avløpsvann og slam. Arbeidet har bidratt til realisering av et biogassoppgraderingsanlegg for produksjon av flytende biometan (LBG). Veas selger LBG til erstatning for fossilt drivstoff i transportsektoren. I tillegg jobber Rune med prosjekter som mikroalgedyrking på restnæringsstoffer i renset avløpsvann, høsting av nitrogen fra rejektvann fra slambehandling og bruk av pyrolyse for synergiløsninger i skjæringspunktet vann-energi-biomasse.

  Gørill Horrigmoe

  Innovasjonspådriverprogrammet

  Leverandørutvilingsprogrammet

  Gørill har jobbet med Innovative anskaffelser i Norge generelt og Østlandsregionen spesielt de siste 10 årene. Drivkraften i pådriverjobben er å bidra til å gjøre en forskjell ved at nye og bedre løsninger etterspørres av offentlige virksomheter, og at bedrifter involveres og motiveres til utvikling.

  Truls Inderberg

  VA-direktør

  Norconsult

  Truls Inderberg leder Norconsults divisjon Vann og Avløp ved hovedkontoret i Sandvika. Divisjonen har ca 100 medarbeidere som leverer tjenester innenfor hele VA-markedet. Fra sitt daglige virke og gjennom tidligere erfaring som salgsdirektør i entreprenørbedriften Krüger Kaldnes og flere års erfaring som prosjekterende har Truls hatt gleden av å oppleve VA-markedet fra forskjellige vinkler. Erfaringene fra «begge sider av bordet» har skapt et stort engasjement for at vannbransjen skal utnytte kunnskapen i markedet på best mulig måte.

  Anne Jacobsen

  CEO

  Media City Bergen

  Anne Jacobsen leder den norske medieklyngen som har sitt hovedsete i Bergen. Hun har bred erfaring fra medie- og teknologibransjen, og har jobbet med innovasjon, forretningsutvikling, journalistikk, analyse og forskning i flere store mediehus. Medieklyngen er internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor medier og medieteknologi, og har sin spisskompetanse innen grafikk, virtuelle studioer, medieteknologi og digital infrastruktur.

  Per Møller-Pedersen

  Daglig leder

  Storm Aqua AS

  Per Møller-Pedersen er opprinnelig utdannet som geolog. De siste 15 årene har han arbeidet med overvannsdisponering. Han er daglig leder og grunnlegger av Storm Aqua – et kompetanseselskap knyttet til Skjæveland Gruppen. Han har hatt ansvaret for utviklingen av et tjenestespekter som dekker det meste av en byggeprosess. I tillegg har han arbeidet med utviklingen av nye løsninger for disponering av overvann. Han brenner for en helhetlig tilnærming til overvannsdisponering og mener den beste vei til robuste og bærekraftige løsninger ligger i et effektivt samspill mellom alle aktører.

  Jon Røstum

  Sjefstrateg

  Volue ASA

  Jon Røstum, dr.ing. og sjefstrateg i Volue Infrastructure. Ansvar for utvikling av FoU aktiviteter innen vannbransjen i Volue og inn mot nye vekstområder. Han har tidligere arbeidet som seniorforsker ved SINTEF hvor han arbeidet bredt faglig med VA-systemer, fornyelsesplanlegging, sikkerhet i vannforsyning, informasjonssikkerhet for VA. Røstum har doktorgrad fra NTNU innen statistisk modellering av svikt på vannledninger. Han har utført mye anvendt forskning ut mot store og små norske kommuner i tillegg til utarbeidet ulike rapporter for bransjeorganisasjonene Norsk Vann og Svenskt Vatten.

  Elisabeth Schjølberg

  Seniorrådgiver

  Multiconsult Norge AS avd Oslo

  Dr.ing. fra NTNU. Har arbeidet med utvikling på NTH, i Statens vegvesen og Multiconsult i mer enn 40 år blant annet som regionvegsjef i Midt-Norge. Har vært intern koordinator og pådriver for Multiconsults deltakelse i Klima 2050 siden søknadsarbeidet og initiativtaker og leder for Pilot «Vannplanlegging for klimasmart byutvikling». Arbeider nå som seniorrådgiver i Multiconsult.

  Magnar Sekse

  Fagdirektør

  Bergen kommune Vann- og avløpsetaten

  Magnar er utdannet siv.ing. innen vann- og miljøteknikk fra NTH 1982. Han har vært etatsdirektør for Bergen Vann fra 1. oktober 2021. Tidligere har han jobbet som fagdirektør for Vann- og avløpsetaten fra 2006. Før det prosjektsjef. Han begynte i Bergen kommune i 1988.

  Han har ledet etaten i en periode med store utbygginger på vann- og avløpsområdet i Bergen. Har hatt spesielt faglig fokus på bruk av NoDig-løsninger i ledningsfornying, og vært aktiv i SSTT i en årrekke, herav 4 år som styreleder.

  Han har også arbeidet mye med urbanhydrologi og klimatilpasning og deltatt i flere EU-prosjekter på dette området. Mangeårig medlem i Teknas fagkomite for vann, areal og samferdsel. Leder av den norske nasjonalkomiteen i IWA siden 2013.

  Frode Andrew Selvik

  Trondheim kommune Kommunalteknikk

  Martin Stensland

  VA Yngre

  Martin Stensland var ferdigutdannet som byggingeniør ved Oslo Metropolitan University i 2017 og startet som vanntrainee gjennom Norsk Vann sin egen traineeordning. I dag sitter han i arbeidsutvalget til VA-yngre og jobber i Asker kommune som prosjektansvarlig, med ansvar for å følge opp en rekke VA-byggeprosjekter i kommunen. Martin er lidenskapelig opptatt av å ta i bruk teknologi for å løse hverdagslige utfordringer og mener selv at VA-bransjen har et gap å tette innen BIM.

  Ellen-Birgitte Strømø

  Selvstendig næringsdrivende

  Klimalos - Ellen-Birgitte Strømø

  Ellen er Cand.real fra NTNU. Har jobbet med miljøspørsmål i offentlig og privat sektor i 40 år; bla. miljøsjef i Lillehammer kommune, Oppland fylke, Forsvarsbygg og i Telenor. Har også arbeidet som lektor, som dekan ved høgskolen i Lillehammer og som enhetsleder for idrett og friluftsliv i Trondheim kommune. Erfaring fra styreverv, bla NSB og Enova og samfunnserfaring fra politikk og frivillige organisasjoner. Koordinator for klimatilpasning i Trondheim kommune fra 2016-2020 og initiativtaker til opprettelsen av Nettverk klimatilpasning Trøndelag i 2017. Fra 2020 rådgiver i eget foretak, Klimalos.

  Therese Holm Thorvaldsen

  Bærum kommune Vann og Avløp

  Therese er spesialrådgiver i planavdelingen, vann og avløp i Bærum kommune. Hun er prosjektleder for innovasjonspartnerskapet «Fremtidsrettet overvannshåndtering i fortettete byforsteder» hvor det skal utvikles et verktøy bedre beslutningsgrunnlag. Hun har tidligere jobbet 9 år i Multiconsult, i avdeling Analyse & Strategi, blant annet med fokus på evalueringer og gevinstanalyser av innovative offentlige anskaffelser.

  Terje Tvedt

  Professsor

  Universitetet i Bergen

  Terje er en ekte vannmann. Han står bak en mengde publikasjoner om forholdet mellom vann og samfunn i et globalt, historisk perspektiv. Han har også skrevet, presentert og medregissert tre prisbelønte dokumentarer om globale vannproblemer. Tvedt har jobbet som universitetsprofessor i fire disipliner; historie, geografi, statsvitenskap og utviklingsstudier.

  Lars Aksel Wermskog

  Sjefsingeniør

  Oslo kommune Vann- og Avløpsetaten