Hopp til innhold

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2021

Skriv ut

09:00 - 09:30

Vann og innovasjon. Et historisk perspektiv

09:30 - 10:00

Innovasjonsbehovene

09:30 - 09:40

Innlegg 1

TBA

09:40 - 09:50

Innovasjonsbehov og muligheter – hvordan skal vannbransjen jobbe smart, grønt og effektivt?

 • Hvordan bruke og videreutvikle teknologi og nye løsninger gjennom samarbeid og kompetanse?
 • Hvordan skaper vi en innovasjonskultur?
 • Hvordan synliggjøre muligheter og gevinster av innovasjon?

09:50 - 10:00

Innovasjonsbehov i vannbransjen – Den yngre generasjonen på full fremmarsj

 • Norsk vannbransje har en kjemperessurs den nye generasjon VA-entusiaster
 • Hvordan stimulere man til et innovativt miljø blant de unge på arbeidsplassen?
 • BIM i for VA – VA-Yngres satsningsområdet 2021

10:00 - 10:30

Pause

10:30 - 11:30

Panel: Innovative anskaffelser

Hvordan kan vi lykkes med utvikling og innovasjon i vannbransjen gjennom anskaffelser?

Det er et formidabelt investeringsbehov i vannbransjen. Hvordan kan dette bidra til utvikling og innovasjon? Kommuner som har satt i gang innovative anskaffelser deler sine erfaringer og Leverandørutviklingsprogrammet forteller om hva de kan bidra med. Bli med i debatt om innovative anskaffelser!

 • Er dagens anskaffelsesprosedyrer, metoder og kontraktsformer smidige nok til å få til et effektivt offentlig-privat samarbeid der den totale kapasiteten, kompetansen og kapitalen utnyttes optimalt?
 • Hvordan sikre at de mest bærekraftige løsningene blir valgt i det som uansett må gjøres?

11:30 - 12:30

Lunsj

12:30 - 14:00

Innovasjon i nettverk

12:30 - 13:00

13:00 - 13:20

Prosjektet LEAKNOR skal bidra til å få ned lekkasjeprosenten i det norske vannledningsnettet

 • Nye løsninger skal utvikles og testes og erfaringer skal deles
 • 20 partnere er med så langt og det kan bli aktuelt å koble nye initiativ og aktører til nettverket

13:20 - 13:40

Innlegg 3

TBA

13:40 - 14:00

Innlegg v/ Media City, Bergen

14:00 - 14:30

Pause

14:30 - 15:00

Fremtidens VA-løsninger

14:30 - 14:40

Veas på laget for en ren og rik Oslofjord

Veas visjon og ambisjon er å gå i retning av null utslipp fra virksomheten, skape økonomiske verdier av ressursene i avløpsvannet og ta en offensiv rolle i den sirkulære økonomien.

 • Veas ønsker å bidra til en ren og rik Oslofjord og søker å gjøre det på en bærekraftig måte og utfordre tradisjonelle løsninger
 • Veas utforsker ny teknologi for å redusere utslipp og uønskede stoffer i egne produkter. Veas ønsker at næringsstoffene i avløpsvannet skal komme til nytte, også ut over konvensjonell bruk
 • Arbeid vil ha virkning ut over selskapet og bransjen

14:40 - 14:50

Volue har fått 25 millioner fra Innovasjon Norge til storsatsingen «Digital water» de neste 3 årene

 • Hva utvikles?
 • Erfaringer med sammarbeidet med Innovasjon Norge
 • Hva skal til for å lykkes?

14:50 - 15:00

Kommunenes eget program for teknologiutvikling i vannbransjen – et steg videre

15:00 - 15:30

Fremtidens innovatører

15:45

Avslutning