Hopp til innhold

Vannbransjens innovasjonskonferanse 2021

Vi samler hele vannbransjen! Bli med og drøft hvordan bransjen kan bli mer innovativ, og få ideer til hvordan du kan posisjonere deg for fremtidens vannbransje.

Innovasjon i vannbransjen

Innovasjon er noe din virksomhet bør sette av både tid og ressurser på – enten du jobber i kommunen, i et interkommunalt selskap eller i leverandørindustrien.

På innovasjonskonferansen samles hele vannbransjen. Her diskuterer vi nye samarbeid, nye prosjekter og hva som skal til for å lykkes for å skape en innovativ bransje i Norge. Nye løsninger har størst sjanse for å bli vellykkede dersom aktørene jobber sammen!

Konferanseprogrammet publiseres i løpet av våren 2021. Hold av datoen!

Innovasjonskonferansen 2020 arrangeres av Tekna, Norsk Vann, Vannforsk og Vannklyngen.