Vannbransjens innovasjonskonferanse 2020 (online)

Forelesere

 • Johan Englund

  Fagdirektør, innovative anskaffelser

  Digitaliseringsdirektoratet

  Johan Englund er fagdirektør for området innovative anskaffelser. I denne rollen er han ansvarlig for den veiledning som Difi gir, om hvordan offentlige virksomheter kan legge til rette for innovasjon i de offentlige innkjøpene. Han har et spesielt fokus på innovative IKT-anskaffelser, og har blant annet vært med på å utvikle standardkontrakter for de innovasjonspartnerskap og før-kommersielle anskaffelser som gjennomføres i Norge. Johan er utdannet jurist og siviløkonom.

  Aage Gjesdal

  Koordinator, overvann

  Skjæveland Cementstøperi AS

  Aage Gjesdal har vært tilknyttet Skjæveland Cementstøperi i mer enn 30 år. En del av disse årene har han hatt rollen som daglig leder. I dag arbeider han som senior rådgiver i både Storm Aqua og Skjæveland Cementstøperi, med fokus på innovasjon.

  Kaj-Werner Grimen

  Sektorsjef VA

  MOVAR IKS

  Anders er sektorsjef VA i MOVAR IKS. Han har lang erfaring fra VA-bransjen, blant annet som prosjektleder i MOVAR og som daglig leder i Driftsassistansen i Østfold IKS. han er utdannet høgskoleingeniør i kjemi fra Høgskolen i Østfold etterfulgt av sivilingeniørutdannelse i Industriell miljøteknologi ved Høgskolen i Telemark.

  Glenn Are Heidenstrøm

  Dataingeniør

  Porsgrunn kommune

  Glenn Are er utdannet ingeniør i datateknikk ved Høgskolen i Vestfold (Nå Universitetet i Sørøst-Norge). Tidligere har han jobbet med forskjellig teknologi og løsninger innen IKT (som for eksempel Hydro\Yara). Han startet i Porsgrunn kommune i 2015 og jobber med digital transformasjon i Kommune/Kommunalteknikk med hovedfokus på tjenestene Vann, vei og grøntområder.

  Erik Kärrman

  Tekn dr, Enhetssjef

  RISE Research Institutes of Sweden

  Eirik Næss-Ulseth

  Chairman

  Equanostic

  Eirik Næss-Ulseth er gründer, forretningsutvikler og investor. Han har de siste 30 årene jobbet med å etablere og bygge opp høyteknologibedrifter i Norge, Sveits og USA innenfor elektronikk, sensorer, IKT og bioteknologi. Han har styrearbeid i en rekke bedrifter i tillegg til engasjement i offentlige satsinger; bl.a. er han styreleder i «Porteføljestyret for industri og tjenestenæringer» i Forskningsrådet.

  Hanne Rønneberg

  Spesialrådgiver

  SINTEF

  Sivilingeniør Hanne Rønneberg er spesialrådgiver og tidligere konserndirektør i forskningskonsernet SINTEF. Hun har de siste ti årene ledet forskningsmiljøene til SINTEF innen bygg, anlegg, transport og vann. Bakgrunnen hennes forøvrig er primært mange års erfaring fra byggenæringen

  Hanne Sandven

  Product Manager

  Powel Environment AS

  Hanne er utdannet sivilingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU. Hun begynte som trainee i Powel i 2017 og jobber nå som produktspesialist med utvikling av nye løsninger til vannbransjen.

  Marianne Steinberg

  Seniorrådgiver

  FHI

  Marianne er utdannet siv.ing fra NTNU og har bred erfaring med vannrelaterte problemstillinger, fra privat næringsliv til det Internasjonale Røde Kors. I de siste årene har hun jobbet med strategi og utvikling i Oslo kommune Vann- og Avløpsetaten, og har i 2020 begynt i Folkehelseinstituttet for å arbeide med smitte fra vann.

  Knut Sverdrup

  Data Scientist

  Spacemaker

  Knut Sverdrup jobber som Data Scientist i Spacemaker og leder et av produkt-teamene som utvikler analyser. Han har doktorgrad i numerisk fysikk fra universitetet i Cambridge, med spesialisering i fluiddynamikk. Nå har han fått interesse for boligutvikling og synes det er spesielt spennende å se hvordan man kan bruke data, algoritmer og maskinkraft for å allerede i tidlig fase kunne finne smarte løsninger i prosjekter for å sikre gode bokvaliteter og uteoppholdsarealer.

  Therese Holm Thorvaldsen

  Prosjektleder, spesialrådgiver, Vann og avløp

  Bærum kommune Vann og Avløp

  Therese er spesialrådgiver i planavdelingen, vann og avløp i Bærum kommune. Hun arbeider med prosess for innovativ offentlig anskaffelse av fremtidsrettede overvannsløsninger, og er prosjektleder for innovasjonspartnerskapet «Fremtidsrettet overvannshåndtering i fortettete byforsteder». Hun har tidligere jobbet 9 år i Multiconsult, i avdeling Analyse & Strategi, blant annet med fokus på evalueringer og gevinstanalyser av innovative offentlige anskaffelser.

  Sverre Tragethon

  Salg- og markedssjef

  Hallingplast AS

  Ingar Martin Tranum

  Prosjektleder, VA-utbygging

  Ullensaker kommune

  Ingar er ansatt som prosjektleder i Ullensaker kommune med ansvar for store VA-prosjekter. Han har et tidligere jobbet som daglig leder i NRV/NRA, i 8,5 år, og har hatt både leder- og prosjektlederstillinger i Ullensaker kommune, SWECO og ANØ (Avløpssambandet Nordre Øyeren).

  Odd Arne Vagle

  Overingeniør

  Sandnes kommune

  Odd Arne Vagle hatt ulike stillinger innen teknisk sektor i Sandnes kommune i over 35 år. I perioden 1999 til 2011 var han kommunalteknisk sjef med ansvar for vei, vann, avløp og renovasjon. Den 1.11.2011 gikk han over i retrettstilling som seniorrådgiver med ansvar for bestemte prosjekter innen transformasjon av havneområdet – «Havneparken» – og klimatilpasning for Sandnes sentrum.

  Norman Weisz

  Nordic Region Manager

  Cambi Group AS

  Norman Weisz er ansvarlig for Norden i Cambi gruppen. Han har har til sammen arbeidet over 21 år i Cambi hvor han har hatt flere forskjellige stillinger, bl.a. ansvarlig for salg/markedsføring, kontrakt/juridisk og drift/prosjektgjennomføring. I tillegg har han arbeidet med eksportrådgiving i Norges Eksportråd som nå er en del av Innovasjon Norge og han har tre og halvt års fartstid fra Financial Mechanism Office i Brussel som håndterer EØS finansieringsordningene. Norman er utdannet sivilingeniør fra NTH (NTNU) og han er Diplom Wirtschaftsingenieur fra RWTH i Tyskland.

  Anders Tveraaen Øfsti

  Daglig leder

  HIAS How2O AS

  Anders er daglig leder i Hias How2O AS og har ansvar for utvikling og kommersialisering av Hias-prosessen. Tidligere jobbet han som daglig leder i næringsklyngen NCE Heidner, og som regiondirektør i Topigs Norsvin. han er utdannet akvakulturbiolog fra Universitetet i Bergen.