Vannbransjens innovasjonskonferanse 2020 (online)

Skriv ut

08:00 - 09:00

Innlogging: Åpent for Q&A rundt webapp for konferansen

09:00 - 09:10

Hvordan blir vi innovatører?

Hva er det som gjør noen proppfulle av ideer, nytenking og vilje til å prøve ut nye løsninger?

Forskningsinstitusjonen som drivkraft for innovasjon

09:10 - 09:25

Eksempler fra SINTEF: Spennende prosjekter i vannbransjen

SINTEF har mange pågående prosjekt og ønsker å jobbe mer med vannbransjens utfordringer. Hvordan kan forskningsinstituttene være drivkraft for innovasjon og bidra til et konkurransedyktig norsk næringsliv?

09:25 - 09:40

Svenska exempel och erfarenheter av innovationsprojekt inom VA-branschen

09:40 - 09:50

Pause

Offentlige anskaffelser som drivkraft for innovasjon

I denne sesjonen ser vi på hvordan pågående prosjekter i offentlig regi driver innovasjon. Vi tar for oss fire prosjekter der det legges til rette for innovasjon i anskaffelsen på ulike måter.

09:50 - 10:05

Hva er mulighetsrommet for innovasjon gjennom offentlige anskaffelser?

 • Offentlige anskaffelser kan brukes for å få til hverdagsinnovasjon og mer radikale endringer.
 • Hvordan kan dere jobbe med anskaffelser for å oppnå innovasjon?

10:05 - 10:20

#fremtidsrettetovervannshåndtering

Bærum kommune presenterer arbeidet med forprosjekt, innovasjonspartnerskap og innbyggerinvolvering

10:20 - 10:30

Pause

10:30 - 10:45

Utvidelse av Gardermoen renseanlegg – eksempel på bruk av Konkurransepreget dialog

 • Valg av et gjennomføringskonsept som harmoniserer med leverandørmarkedets evne og vilje til å levere
 • Fra skisseprosjekt via valg av gjennomføringsstrategi til gjennomføring av dialogbasert anskaffelse

10:45 - 11:00

Hvordan lykkes med samspillskontrakt

 • Hvordan han Hallingplast bidratt med råd og innspill underveis i prosjektet

11:00 - 11:45

Pause

Det private næringslivet som drivkraft for innovasjon

11:45 - 12:00

Innovasjon i Spacemaker – fra kunstig intelligens og optimering til overvannsanalyse

 • Spacemaker er et ny digital platform for utvikling av eiendomsprosjekter med faktabasert innsikt som drivstoff og iterativt tverrfaglig samarbeid i fokus
 • Vår reise har vært sentrert rundt teknologisk innovasjon i en underdigitalisert bransje – med et stort spekter av samarbeidspartnere og kunder
 • Med bakgrunn i klimaforandringer og økt tetthet i urban bebyggelse, ser vi en oppadgående etterspørsel etter god forståelse for overvannshåndtering
 • I samarbeid med SINTEF driver vi aktivt med forskning og utvikling av potensiale for å analysere overvann direkte i vår plattform

12:00 - 12:15

Innovasjonsprosjekter i vannbransjen

 • Hvilke virkemidler eksisterer i Norge og EU?
 • Innspill til hva som kreves for å lykkes?
 • Eksempel på innovasjonsprosjekt: ROMUS – 3D ultralyd og radar system for tilstandsvurdering av vann og avløpsledninger.

12:15 - 12:30

Cambi SolidStream den lange veien fra ide til marked

 • Den kreative fasen
 • Identifisering av pilotkunde i Tyskland
 • Fullfinansiering av pilotprosjekt med støtte av IN, lån, skattefunn og egne midler
 • Igangkjøring og tekniske utfordringer
 • Strålende driftsresultater
 • Enormt potensiale men fortsatt lang vei til markedet
 • Salget begynner å gi frukter

12:30 - 12:40

Pause

12:40 - 12:55

Pilotkunder : Innovasjonskontrakt

12:55 - 13:10

Samspill om innovasjon: Sandnes har spesielle problemer i forhold til havstigning og klimaendringer

 • Dette krever innovative produktløsninger
 • Et godt samspill mellom Sandnes Kommune som en offentlig innkjøper, og Skjæveland Cementstøperi som en innovativ leverandør, har resultert i en rekke nye løsninger for håndtering av overvann
 • I foredraget vil vi belyse de viktigste suksessfaktorene

13:10 - 13:20

Pause

13:20 - 13:35

Nøkkelen til suksess ligger i samarbeid!

Digitalisering er et nyttig hjelpemiddel for å løse utfordringene i vannbransjen. Dette har også IWA pekt på i sin rapport «Digital water», hvor de her anbefaler pilotprosjekter! I dette foredraget vil vi vise et eksempel på hvordan kommune (Porsgrunn) og industri (Powel) samarbeidet for å utvikle en ny IT løsning for kundekommunikasjon.

13:35 - 13:50

Pilotforsøk på Fuglevik RA – et vellykket samarbeid mellom MOVAR IKS og Hias How2O

 • Bakgrunnen for at MOVAR ønsket å teste ut ny teknologi
 • Hvorfor var Hias How2O et naturlig og trygt valg som pilotsamarbeidspartner for MOVAR, og hvorfor ønsket Hias nettopp MOVAR som partner?
 • Hvordan opplevde partnerne at samarbeidet fungerte?
 • Erfaringer med pilotskala vs fullskala – og med fjerndrift

13:50 - 14:30

Fremtidens innovatører

Unge og kloke hoder på vei inn i bransjen: Hvilke tanker har de?

 • Ønsker du å presentere din master- eller PhD-oppgave? Fortell om oppgaven din her