Vannbransjens innovasjonskonferanse 2020

Skriv ut

08:00 - 09:00

Registrering

Forskningsinstitusjonen som drivkraft for innovasjon

09:20 - 09:40

Eksempler fra SINTEF: Spennende prosjekter i vannbransjen

SINTEF har mange pågående prosjekt og ønsker å jobbe mer med vannbransjens utfordringer. Hvordan kan forskningsinstituttene være drivkraft for innovasjon og bidra til et konkurransedyktig norsk næringsliv?

09:40 - 10:00

Svenska exempel och erfarenheter av innovationsprojekt inom VA-branschen

10:00 - 10:30

Kaffe

Offentlige anskaffelser som drivkraft for innovasjon

I denne sesjonen ser vi på hvordan pågående prosjekter i offentlig regi driver innovasjon. Vi tar for oss fire prosjekter der det legges til rette for innovasjon i anskaffelsen på ulike måter.

10:30 - 10:50

Hva er mulighetsrommet for innovasjon gjennom offentlige anskaffelser?

 • Offentlige anskaffelser kan brukes for å få til hverdagsinnovasjon og mer radikale endringer.
 • Hvordan kan dere jobbe med anskaffelser for å oppnå innovasjon?

10:50 - 11:10

#fremtidsrettetovervannshåndtering

Bærum kommune presenterer arbeidet med forprosjekt, innovasjonspartnerskap og innbyggerinvolvering

11:10 - 11:30

Utvidelse av Gardermoen renseanlegg – eksempel på bruk av Konkurransepreget dialog

 • Valg av et gjennomføringskonsept som harmoniserer med leverandørmarkedets evne og vilje til å levere
 • Fra skisseprosjekt via valg av gjennomføringsstrategi til gjennomføring av dialogbasert anskaffelse

11:30 - 11:50

Hvordan lykkes med samspillskontrakt

 • Hvordan han Hallingplast bidratt med råd og innspill underveis i prosjektet

12:00 - 13:00

Lunsj

Det private næringslivet som drivkraft for innovasjon

13:00 - 13:20

Innlegg 1

Tittel, innhold og taler kommer

13:20 - 13:40

Innovasjonsprosjekter i vannbransjen

 • Hvilke virkemidler eksisterer i Norge og EU?
 • Innspill til hva som kreves for å lykkes?
 • Eksempel på innovasjonsprosjekt: ROMUS – 3D ultralyd og radar system for tilstandsvurdering av vann og avløpsledninger.

13:40 - 14:00

Kompetent kapital: Et nødvendig verktøy for å omsette innovasjon til verdiskapning

 • Smarte samfunn: Drivkrefter, trender og muligheter
 • Innovasjon: Fra mål til virkemiddel
 • Offentlig sektor som laboratorium og krevende kunde
 • Vannbransjens utfordringer: Kan oljeindustrien bidra til å løse problemene?

14:00 - 14:30

Kaffe

14:30 - 15:15

Pilotkunder : Innovasjonskontrakt

14:30 - 14:45

Samspill om innovasjon: Sandnes har spesielle problemer i forhold til havstigning og klimaendringer

 • Dette krever innovative produktløsninger
 • Et godt samspill mellom Sandnes Kommune som en offentlig innkjøper, og Skjæveland Cementstøperi som en innovativ leverandør, har resultert i en rekke nye løsninger for håndtering av overvann
 • I foredraget vil vi belyse de viktigste suksessfaktorene

14:45 - 15:00

Nøkkelen til suksess ligger i samarbeid!

Digitalisering er et nyttig hjelpemiddel for å løse utfordringene i vannbransjen. Dette har også IWA pekt på i sin rapport «Digital water», hvor de her anbefaler pilotprosjekter! I dette foredraget vil vi vise et eksempel på hvordan kommune (Porsgrunn) og industri (Powel) samarbeidet for å utvikle en ny IT løsning for kundekommunikasjon.

15:00 - 15:15

Pilotforsøk på Fuglevik RA – et vellykket samarbeid mellom MOVAR IKS og Hias How2O

 • Bakgrunnen for at MOVAR ønsket å teste ut ny teknologi
 • Hvorfor var Hias How2O et naturlig og trygt valg som pilotsamarbeidspartner for MOVAR, og hvorfor ønsket Hias nettopp MOVAR som partner?
 • Hvordan opplevde partnerne at samarbeidet fungerte?
 • Erfaringer med pilotskala vs fullskala – og med fjerndrift

Fremtidens innovatører

Unge og kloke hoder på vei inn i bransjen: Hvilke tanker har de?

 • Ønsker du å presentere din master- eller PhD-oppgave? Fortell om oppgaven din her