Vannbransjens innovasjonskonferanse 2020 (online)

Vi samler hele vannbransjen! Bli med og drøft hvordan bransjen kan bli mer innovativ, og få ideer til hvordan du kan posisjonere deg for fremtidens vannbransje.

Digital konferanse

Innovasjonskonferansen 2020 heldigitaliseres. Vi har valgt en plattform som i størst mulig grad gir følelsen av å være på konferanse. Denne er både enkel og gøy å bruke og du kan:

 • Følge med på foredragene og velge spor
 • Stille spørsmål i plenum via chat (vi siler ut de mest relevante og stiller foredragsholderen)
 • Kontakte utstillere og startups direkte
 • Kontakte andre deltakere direkte
 • Delta på vår «randomiserte minglesesjon»
 • Vi har gjort tilpasninger i programmet og lover deg en skikkelig interessant dag!

Innovasjon i vannbransjen

Innovasjon er noe din virksomhet bør sette av både tid og ressurser på - enten du jobber i kommunen, i et interkommunalt selskap eller i leverandørindustrien.

Innvasjonskonferansen er et årlig arrangement der vi samler hele vannbransjen. Her diskuterer vi nye samarbeider, nye prosjekter og hva som skal til for å lykkes for å skape en innovativ bransje i Norge. Nye løsninger har størst sjanse for å bli vellykkede, dersom aktørene jobber sammen!

Bli inspirert! Bli innovativ!

I år har vi bygd opp et lærerikt program som vektlegger innovasjonsdriverne i vannbransjen

 • FoU-institusjonen som innovasjonsdriver
 • Det private næringslivet og investorene som innovasjonsdrivere
 • Den offentlige innkjøperen som innovasjonsdriver
 • Innovasjonspartnerskap, samspillskontrakter, konkurransepreget dialog, førkommersielle anskaffelser og pilotkunder
 • Møt unge og kloke hoder på vei inn i bransjen: Hvilke tanker har de?

Innovasjonskonferansen 2020 arrangeres av Tekna, Norsk Vann, Vannforsk, Vannklyngen og Oslo kommune VAV.

Programkomité

Marianne Steinberg Overingeniør, Oslo kommune VAV
Per Møller-Pedersen Daglig leder, Storm Aqua
Alexandra Seidinger Konsulent for IWA Norge og Vannforsk
Ingun Tryland Rådgiver teknologiutvikling, Norsk vann